Namísto toho podalo 24. září letošního roku Statutární město České Budějovice, zastoupené náměstkyní primátora Ivanou Popelovou, žádost o prodloužení platnosti územního řízení. A tak prozatím cyklistům směřujícím z Budějovic na Včelnou nezbývá nic jiného, než se dále neohroženě pouštět do hustého silničního provozu.