„Je pravda, že radnice letos vydává méně peněz na vybudování cyklistické infrastruktury než v minulých letech, kdy to bylo přibližně 10 milionů plus příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V letošním roce však město stojí před rozsáhlou investicí, která má samostatnou položku v rozpočtu, ale je součástí cyklistické infrastruktury. To je oprava lávky z Pražského sídliště k OMV, která od povodní v roce 2002 nebyla opravována,“ uvedl primátor Juraj Thoma. V letošním roce by měla být nahrazena podle primátora úplně novou stavbou. Proto se prý relativně může zdát, že na cyklistickou infrastrukturu je méně peněz.


„Ale započteme-li tuto lávku, zjistíme, že je to více nebo přinejmenším stejně jako v minulých letech. Pokud jde o budování páteřních cyklotras, tak to závisí i na dohodě s Nadací jihočeské cyklostezky a Jihočeským krajem, protože budovat další cyklistické trasy ven z Českých Budějovic by město nemělo platit jen z vlastní kapsy,“ vyjádřil se Thoma. „Pokud jde o vnitřní síť, pomalu ji budujeme a do budoucna se s cyklostezkami do okrajových částí města počítá. Zatím by bylo mnohem lepší, kdyby se nám podařilo najít kompromis s památkáři ve věci úpravy povrchu cyklistických stezek, protože jsou pro cyklisty uživatelsky nepříliš vlídné. Problémem zůstává také otázka Dlouhého mostu, kterým vede nejkratší trasa propojující sídliště s centrem, ale který kvůli své šířce neumožňuje zřízení samostatných cyklistických pruhů, aniž to šlo na úkor automobilového provozu,“ zmínil primátor.


„Most neumožňuje ani oficiální vyznačení trasy přes postranní chodníky, protože komunikace šířkově nevyhovuje a výškové ochranné prvky nesplňují normu,“ doplnil Juraj Thoma.