Z obcí na trase dálnice si asi nejvíce oddechne Borek. Tranzitní doprava od Prahy by se mu konečně vyhnula. „Na stavbu čekáme s velkým napětím," říká starosta Borku Jaroslav Novák. V ranní a odpolední špičce se středem obce táhne nekonečný had vozidel, který jen tu a tam malou mezerou dovolí místním, aby přešli frekventovanou vozovku nebo se sami se svým vozidlem vydali na hlavní silnici. „Při posledním sčítání provozu v roce 2010 projelo průměrně Borkem za 24 hodin 12,5 tisíce vozidel," upozorňuje Jaroslav Novák.

Až k Úsilnému zní na adresu dálnice víceméně potlesk a je očekávána jako jednoznačný dopravní přínos. Pokud se týká plánovaného obchvatu Českých Budějovic, zaznívají ale i obavy, jak bude dálnice u krajského města nakonec vypadat. A jestli bude schopna plnit funkci slibovaného obchvatu, pokud by došlo ke snížení počtu sjezdů z komunikace. Rozpaky panují třeba v Roudném. „Z pěti mimoúrovňových sjezdů mají být jen tři. Pokud v Hodějovicích nebude sjezd, mám vážné obavy z markantního zvýšení dopravy v Roudném," říká třeba roudenský starosta Gustav Had a dodává, že takové řešení není pro obec přijatelné.

Nová komunikace zcela jistě jednou v budoucnu (podle aktuálních plánů Ředitelství silnic a dálnic v roce 2020) odvede z Českých Budějovic vozidla jedoucí po trase Praha Dolní Dvořiště. Jestli ale bude mít od Úsilného po Roudné pět sjezdů a bude tedy i klasickým městským okruhem, to je otázkou.

S případnou redukcí sjezdů však nesouhlasí třeba obec Roudné. „Chceme, aby dopravní obslužnost byla optimální. Navržených pět sjezdů z dálnice mělo hlavu a patu," zdůrazňuje starosta Roudného Gustav Had. Případné snížení sjezdů považuje i za nefér jednání vůči své obci. „Na podzim jsme uspořádali veřejnou schůzi, vysvětlili jsme spoluobčanům koncepci s pěti sjezdy," říká roudenský starosta a vrtí hlavou nad tím, že najednou má být vše jinak.

Gustavu Hadovi se nelíbí ani to, že dříve se jednalo se starosty dotčených obcí spíše kolektivně, teď žádná společná jednání nejsou a starostové jsou se situací kolem dálnice seznamováni ze strany odpovědných institucí spíše jednotlivě. Odmítá navíc i tvrzení, že případné snížení počtu dálničních sjezdů je motivováno snahou ušetřit peníze. „Je to politická vůle. Prostředků je dost. Není to o financích," říká Gustav Had a zpochybňuje i variantu, že by se sjezdy dostavovaly postupně. „Jestliže tvrdí, že teď vystaví tři sjezdy a zbývající za tři roky, tak si z nás dělají blázny. Dodělávat sjezdy dodatečně bude třikrát tak drahé," míní Gustav Had.

A výhrad v případě dálnice u Českých Budějovic zaznívá víc. Nejde jen o samotné sjezdy ale třeba také o chystané přivaděče k dálnici. Například spolek Srubec místo k životu, který sdružuje i vlastníky pozemků pod jedním z plánovaných přivaděčů, chce, aby se přivaděč nestavěl na severní straně Srubce, jak je zakresleno v územním plánu. „Plánovaný nový přivaděč prochází z více než osmdesáti procent zastavěným či zastavitelným územím," upozorňuje Josef Šesták, člen spolku. Spolek pro přivaděč již několik let navrhuje trasu jižně od Srubce. Podle Josefa Šestáka jsou přitom členové spolku připraveni bránit stavbě přivaděče v severní variantě všemi způsoby a naznačují, že například odmítnou i prodej svých pozemků. Ve všech plánech na přivaděč se ale zatím počítá se severní variantou obchvatu Srubce.

Podle bývalého zastupitele Stanislava Rataje budou ještě debaty o dálnici složité a je škoda, že do nich více není zapojena odborná veřejnost. Nelíbí se mu také, že příprava dálnice při řešení různých úskalí není koncepční. „Každý už chce, aby dálnice byla za jakoukoliv cenu, i když je to hloupost," zdůrazňuje Stanislav Rataj.

Projekt dálnice u Českých Budějovic nyní čeká příprava podkladů pro žádost o stavební povolení.

Další informace o projektu dálnice D3 čtěte ve středečním vydání Deníku.