„Nyní běží stavební řízení,“ říká k přípravě projektu Vladimíra Hrušková s tím, že při realizaci bude nejobtížnějším objektem u Českých Budějovic tunel Pohůrka. „Vyžaduje technicky velice náročné řešení,“ poukázala Vladimíra Hrušková na to, že pro tunel se počítá s odvodňovací štolou a spodní voda se bude v místě čerpat už před stavbou a po dobu stavby. Tunel bude zároveň hrází pro novou retenční nádrž na Dobrovodském potoce.

Akce sice ještě nemá stavební povolení, ale už se vybírá firma, která by dálnici stavěla. Pro úsek Úsilné – Hodějovice vznesly účastníci výběrového řízení na 300 dotazů, na navazující úsek Hodějovice – Třebonín pak kolem 200 dotazů. Všechny je třeba nutné zodpovědět. Podání finálních cenových nabídek tedy Vladimíra Hrušková očekává koncem června a v polovině července. Podle nabídnuté ceny se pak bude z patnáctky uchazečů vybírat stavitel.

Dálnice D3 v úseku mezi Borkem a Úsilným byla ve středu 27. září slavnostně uvedena do zkušebního provozu. Pro řidiče se otevírala odpoledne. Od Českých Budějovic se bude najíždět přes lišovskou silnici.
Pro dálnici u Budějovic zatím kácí stromy, na úplné stavební povolení čeká

U Českých Budějovic je ale podle náměstka primátora Františka Konečného nutné současně s dálnicí zrealizovat i další silniční stavby. „Musí se postavit i jižní tangenta, severní spojka a podjezd pod nádražím,“ vypočítává František Konečný a připojuje, že jinak by dálnice Budějovicích mohla paradoxně spíše dopravně uškodit. Těžko by se totiž vyrovnávaly se změněnými hlavními dopravními tahy.

Pondělní jednání v Českých Budějovicích se dotklo i trasy D4 na Příbramsku a Písecku. Ta by se měla uvést do provozu kolem roku 2024. Letos na podzim má začít hledání partnera, který by pro stát silnici postavil a 25 let provozoval v rámci projektu PPP.

Projektově už se připravuje i trasa za Třebonínem až na rakouskou hranici. Úsek dálnice D3, který vede na Kaplicku blízko horního toku Malše dostane zvláštní vsakovací nádrže. Ty by měly zabránit tomu, aby se při zimní údržbě do malých vodních toků dostával silný solný roztok, který by mohl ohrozit vzácnou populaci chráněné perlorodky říční. Upravoval se kvůli tomu i projekt dálnice. V současnosti se dálnice D3 staví na úsecích Bošilec – Ševětín a Ševětín – Borek.

Zjednodušení dopravy mezi Suchým Vrbným a dalšími částmi Českých Budějovic si radnice slibuje od tunelu, který se plánuje u vlakového nádraží z ulice Plynárenská. Ilustrační foto
Tunel do Suchého Vrbného zahne pod kolejemi vlevo