Jinou, než dosud projekt předpokládal. Na českobudějovickém magistrátu se kvůli tomu projednává změna územního rozhodnutí. Veřejnost může své připomínky vznášet do 15. března, kdy se koná veřejné projednávání. V úseku komunikace, o kterém je řeč, se mimo jiné poblíž Vidova chystá také přeložka železniční tratě České Budějovice – České Velenice.

Březen a duben budou vůbec pro přípravu dálnice důležité. Jedná se nejen o změně územního rozhodnutí, vydaného v roce 2011.
Ministerstvo dopravy už podle tiskového mluvčího Tomáše Neřolda zahájilo i řízení kvůli stavebnímu povolení. A jen v březnu a částečně dubnu lze vznášet připomínky. Stavba by měla u Českých Budějovic začít ještě letos.

Pod Rudolfovskou ulicí ve Vrátě se budoucí dálnice D3 schová do podjezdu. Mimoúrovňová křižovatka v Hlinsku se zřejmě stavět nebude a mimoúrovňová křižovatka mezi Novými a Starými Hodějovicemi bude sloužit jen k přejezdu dálnice. Od Trhových Svinů nebude možné přímo na komunikaci sjet. Takovou představu mají nyní projektanti o dálnici u Českých Budějovic Částečně se jedná o úpravy oproti původním plánům a nyní kvůli tomu do poloviny března běží na českobudějovickém magistrátu projednávání změny územního rozhodnutí. Jak ale upozorňuje náměstek primátora František Konečný, nemění se trasa ani niveleta samotné dálnice. „Námitky a připomínky, které se nebudou týkat navržené změny, nebudou projednávány,“ říká František Konečný. Územní rozhodnutí získala dálnice v roce 2011. Nyní už se projednávají jen změny.

Čtěte také: Propojku sídlišť začnou stavět v dubnu

Dalším důležitým krokem je pro dálnici získání stavebního povolení. Ministerstvo dopravy již kvůli tomu zahájilo několik řízení, ve kterých lze případné připomínky vznášet v průběhu března a částečně dubna.

Dálnice má odvést část dopravní zátěže z Českých Budějovic, zlepšit situaci ve městě a zrychlit cestu k rakouským hranicím. I když už přípravy na stavbu dálnice pokročily tak daleko, stále zaznívají varovné hlasy, že do Českobudějovické pánve podobná stavba nepatří.
„Je to urbanistický nonsens,“ míní například Jan Janouch z Českých Budějovic a připojuje, že vést dálnici hustě obydleným územím, se všemi negativními důsledky pro životní prostředí, neodpovídá standardům 21. století. „Trasa dálnice byla fixována v 60. letech minulého století, situace dnes ale vypadá úplně jinak,“ zdůrazňuje Jan Janouch s tím, že nová bariéra omezí rozvoj Českých Budějovic a například pět kilometrů protihlukových stěn vytvoří z dálnice v podstatě uzavřený koridor.

Navíc má Jan Janouch pochyby o zákonnosti některých rozhodnutí souvisejících s dálnicí. Posudku vlivu stavby na životní prostředí chybí například podle Jana Janoucha zpracování pro variantní trasy, ačkoliv to ukládá nařízení vlády. „Žádné varianty řešeny nebyly,“ zdůrazňuje Jan Janouch. Naposledy se obrátil se svými výhradami písemně na zastupitele kraje a města v lednu tohoto roku.

Přečtěte si: Hejtmanovi staví dům šéf nemocnic

Přitom Jan Janouch sám doporučuje vedení dálnice dále od města. V minulém volebním období tuto myšlenku zastával i tehdejší českobudějovický zastupitel Stanislav Rataj. Ten navrhoval, aby se dálnice postavila za lišovským prahem a koridor pro dálnici aby se využil pro klasický obchvat města. „Nabízí se srovnání s Plzní, kdy vedení města pochopilo všechny nevýhody vedení dálnice v těsném sousedství města a dálnice byla postavena dále od Plzně,“ říká Jan Janouch.

Jinou výhradu vzneslo vůči dálnici již dříve sdružení Jihočeské matky. Sdružení upozornilo především na to, že komunikace se bude stavět v parametrech dálnice, ale už dopředu se ví, že silnice bude mít i funkci obchvatu. Není tedy jisté, že na ní bude možné jet klasickou „dálniční“ rychlostí do 130 kilometrů v hodině v celé délce u Českých Budějovic. Se snížením rychlosti, jak požadují předpisy, se najisto počítá například v tunelu Pohůrka a nutně i v jeho nejbližším okolí.

Podle Jana Janoucha je ale stát veden velkou motivací použít na dálnici evropské dotace a proto s akcí spěchá, přes všechnu kritiku. Jan Janouch přitom odmítá, že by byl nedostatek času na úpravy celého konceptu s poukazem na střední Čechy, kde je příprava dálnice v počátcích.

Tomáš Neřold, tiskový mluvčí ministerstva dopravy, ale kritiku adresovanou dálnici odmítá s tím, že stavba vyhovuje předepsaným limitům na ochranu zdraví a životního prostředí. „Využitím nové trasy dojde ke zvýšení rychlosti a plynulosti dopravy a k výraznému snížení produkce škodlivin zejména na průtahu městem,“ říká dále Tomáš Neřold.

Dálnice, pokud získá potřebná povolení, by se mohla u Českých Budějovic začít stavět ještě letos.

Jak budou vypadat některá místa na dálnici D3?
Křižovatky: Mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Pohůrka a Hodějovice se nebudou stavět jako velké rondely s plnými středy, které by dálnici „zastřešily“ (jak ukazuje starší vizualizace ŘSD). Z rondelů mají zůstat jen jednoduché mosty nad komunikací – klasické nadjezdy. Navíc MÚK Hodějovice se bude stavět jen jako přemostění dálnice pro silnici na Trhové Sviny. Sjezd na dálnici tady nebude možný, připojení bude dostavěno případně později. MÚK Hlinsko by se nyní neměla stavět vůbec.
Tunel: Nad tunelem Pohůrka vznikne velká retenční nádrž, která má zachytit povodňovou vlnu na Dobrovodském potoce, tak, aby nevznikaly problémy s odkanalizováním a odvodněním tunelu. Nyní se upřesňuje odtokový kanál nádrže.
Podjezd: Pod Rudolfovskou ulicí bude dálnice podcházet podjezdem.
Přeložka železnice: Poblíž MÚK Hodějovice bude nutné kvůli dálnici na několika kilometrech přeložit železniční trať České Budějovice – České Velenice.

Čtěte také: U Piana se hraje o místa k parkování