Možná ještě tento rok by se řidiči mohli dočkat na jihu Čech na dálnici D3 zavedení nejvyšší dovolené rychlosti 150 km/h. Podle Adama Kolouška z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic ČR přichází v úvahu úsek mezi Táborem a Českými Budějovicemi.

O tom, že by se na výjimku mohly vybrané úseky dálnic otevřít i pro vyšší rychlost, než je současných 130 km/h, rozhodli zákonodárci vloni. „Obecně platí, že dle legislativy platné od 1. ledna 2024 je na území ČR možné, za dodržení přísných bezpečnostních pravidel, zřizovat na dálnicích úseky, kde lze jet až 150 km/h,“ potvrzuje Adam Koloušek. Ale upozorňuje, že na takové úseky budou kladené zvláštní nároky.

Přehledné úseky

„Typově mohou být vybrány přehledné, rovné, zpravidla nové dálnice osazené moderní telematikou. Ta bude pomáhat udržet bezpečnost a omezovat rychlostní limit v případě nepříznivého počasí,“ vysvětluje Adam Koloušek. Jde o případné snížení nejvyšší dovolené rychlosti v závislosti na počasí.

„Nejde tedy o plošné zavedení této možnosti. Každý úsek, kde by se o tomto uvažovalo, budeme posuzovat individuálně a samozřejmě i po konzultaci například s Policií ČR,“ upozorňuje Adam Koloušek.

Z Tábora do Budějovic

Už dnes je na několika místech na dálnici D3 osazen informační systém, který ukazuje například aktuální teploty nebo omezuje rychlost v případě prací na dálnici. Takže by se dala zvýšená rychlost podle Adama Kolouška v těchto úsecích povolit. „V současné době se pracuje s variantou, kdy by měla být maximální povolená rychlost na dálnici D3 zvýšena na 150 km/h, a to v úseku mezi Táborem a Českými Budějovicemi. Předpokládáme, že k této změně by mohlo dojít do konce letošního roku,“ říká Adam Koloušek. Doplňuje ale, že v současnou chvíli nelze slíbit, že nejvyšší povolená rychlost v tomto úseku bude opravdu navýšena do konce roku.

Tudy povede přivaděč od D3 do Českého Krumlova. V pozadí na snímku Přísečná a Český Krumlov.
ŘSD už vybralo stavitele přivaděče do Krumlova. Chystá se i obchvat Přísečné

Na dálnici D3 by se nyní měly uvést do provozu tři úseky. Jsou to úseky Úsilné - Hodějovice, Hodějovice - Třebonín a Třebonín - Kaplice nádraží. Počítá se s tím, že to bude ještě v letošním roce. Na jihu Čech se staví i na D4 velký úsek, který by měl spojit již hotové části D4 u Písku a ve středních Čechách.

K posledním dokončeným dálničním stavbám na jihu Čech patří oboustranná dálniční odpočívka u Chotýčan zprovozněná vloni a dva kruhové nadjezdy nad budoucí D3, které byly předány do užívání v závěru minulého roku.