Jaká je momentální situace kolem dálničního napojení krajského města na sousední regiony, konkrétně úsek D3 Úsilné-Nové Hodějovice?


„Dnes neexistuje dokumentace, podle níž by se stavba mohla připravovat. Jediná zpracovaná dokumentace včetně pravomocného územního rozhodnutí existuje na část severní, Borek – Úsilné,“ uvedl primátor Juraj Thoma. Část Úsilné – Nové Hodějovice je podle primátora ve stadiu, kdy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zpracovalo projekt pro územní řízení a město České Budějovice k němu vyjádřilo určité výhrady. Ty se promítly do oponentního technického posouzení toho projektu a návrhu nového technického řešení spočívajícího zejména ve změně výškových parametrů dané stavby.


Po 15. květnu se měla odehrát další jednání mezi ŘSD a městem, ale teprve minulý týden dorazilo na radnici jen písemné vyjádření ŘSD, se kterým se nyní vedení města seznamuje. Všechny zúčastněné teprve čeká územní řízení.


„Dohodneme-li se, dá se očekávat, že rok 2007 a 2008 budou lety, kdy se bude připravovat projekt pro územní řízení a v roce 2009 by se mělo pokračovat projektem pro stavební povolení,“ naznačil možný časový vývoj primátor Thoma. V případě dodržení tohoto harmonogramu je podle Thomy reálné, že by v roce 2010 nebo 2011 mohla být zahájena stavba. V nejbližší době chce radnice seznámit veřejnost i média se stavem příprav zevrubněji.