Změny se týkají pěti lokalit na plánované trase dálnice. Samotná trasa by se měnit neměla, ale radnice navrhuje jiné vedení vozovky z výškového hlediska.


Dálnice by měla převést kolem Č. Budějovic tranzitní dopravu, a tak plnit funkci obchvatu. „Dálnice D3 se stane severojižní spojnicí místo silnice E55. Na transevropských trasách se předpokládá růst dopravy v rozsahu čtyři až šest procent ročně,“ uvedl při prezentaci návrhů českobudějovické radnice dopravní odborník Lukáš Mašín. Se vzrůstající dopravou se bude zvyšovat i vliv dálnice na její okolí, a proto radnice navrhuje vést vozovku co nejvíce pod úrovní terénu. „Dílčí úpravy projektu v jednotlivých úsecích směřují k vyšší ochraně osídlení,“ zdůraznil k návrhu radnice primátor Juraj Thoma.
Radnice například navrhuje, aby Rudolfovská třída, která by měla být vedena po mostě nad dálnicí, dostala širší most.


V úseku „A“ by se most navržený ŘSD – 12 metrů, měl podle radnice rozšířit na 60 metrů. Silnice mezi Rudolfovem a Vrátem by zůstala v dnešní šíři, zbytek přesypaného pasu by sloužil k převedení pěších a cyklodopravy a výsadbě clonící zeleně (Ve včerejším vydání bylo nesprávně uvedeno, že Rudolfovská třída bude přemostěna. Za mylnou informaci se čtenářům omlouváme).


V úseku označeném „B“ by silnici Hlinsko – Dubičné měla dálnice překřížit po šestimetrovém náspu. Hlinská ulice by procházela průjezdem v náspu (varianta ŘSD). Město navrhuje snížit dálnici na úroveň terénu a silnici Hlinsko – Dubičné přeložit více na jih. Přes dálnici ji navrhuje „převést“ na plánované mimoúrovňové křižovatce Hlinsko.

Největší změnu zřejmě navrhuje radnice v prostoru Dobrovodského potoka. Dálnice měla podle ŘSD překřížit Dobrovodskou ulici a souběžný Dobrovodský potok asi 190 metrů dlouhým mostem a pak přejít do tunelu Pohůrka o délce 260 metrů. Varianta, kterou připravila radnice, vede dálnici tunelem dlouhým 780 metrů. Ten by podcházel i pod Dobrovodským potokem a jen část tubusu by byla znatelná v Dobrovodském údolí. Ředitelství silnic a dálnic tím ale není nadšené. Má námitky k navýšení ceny i k technickým obtížím.

Celkově by se podle propočtů radnice měla cena úseku kolem Českých Budějovic zvýšit o miliardu korun. Celá dálnice a rychlostní komunikace z Prahy na hranici s Rakouskem si vyžádá plánované náklady asi 80 miliard korun. Na úsek kolem krajského města počítalo původně ŘSD s 2,87 miliardy korun bez DPH.


Největší díl zvýšených nákladů by si ukousl právě tunel v Dobrovodském údolí. Ten by podle ŘSD mohl přinést kvůli Dobrovodskému potoku i technické problémy. „Podle zkušeností, hlavně z té hydrogeologie, to bude minimálně jedna miliarda,“ uvedla pro Deník tisková mluvčí ŘSD Martina Vápeníková. O kolik přesně by se zvýšila cena za změny ve vedení dálnice, se ukáže podle Vápeníkové až při přesnějších propočtech, ale nevyloučila, že by to mohlo být i více než zmíněná miliarda. Dalším problémem podle mluvčí ŘSD jsou i nutné změny v dokumentaci a jejích přípravách. Město sice hájí názor, že změny by neměly dálnici nijak zdržet a samo hodlá co nejvíce napomoci urychlenému projednání podkladů, ale ŘSD vidí možné zdržení.
„Pokud by se postupovalo podle naší varianty, mohlo by se v letech 2010 až 2011 začít stavět. Kdyby se mělo vše změnit, dojde k časovému skluzu minimálně o dva roky,“ řekla Vápeníková. Doplnila, že Ředitelství silnic a dálnic by muselo s ministerstvem dopravy připravit nově i investiční záměr, který se schvaluje dlouho dopředu.


Obě strany se sejdou za jednacím stolem koncem června.