Radnice chce místo nadzemních mostů a náspů stavbu víc začlenit do okolního terénu, než předpokládá technické řešení Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Proto navrhla původní projekt ŘSD přepracovat. „Protože je to nesmírně důležitá stavba, která bude ovlivňovat i životy budoucích generací, chceme, aby o ní byli občané města co nejlépe informováni,“ uvedl primátor Juraj Thoma.


Lidé mají nyní tři možnosti, jak se s návrhy města seznámit. Zjednodušená, ale přehledná a jasná mapa se stručným popisem zásadních navrhovaných změn projektu je vystavena na úřední desce v radničním vchodu číslo 3 naproti informačnímu centru. Materiály o stejném obsahu i znění jsou na webových stránkách města www.c-budejovice.cz v modré sekci Rozvoj města.


„Pokud se někdo bude chtít s oponentním posudkem seznámit v plném znění, je mu jedna kompletní složka se všemi technickými údaji a výkresy k dispozici v městském informačním centru, kde mu ji pracovnice centra zapůjčí k prostudování na místě,“ dodal Thoma.


Ředitelství silnic a dálnic předpokládá vedení dálnice v úseku Úsilné-Hodějovice spíše po náspech, město chce dálnici naopak zahloubit pod úroveň terénu.