„Jednání bylo velice konstruktivní, ale je to pouhý počátek dlouhodobého procesu, v němž budeme hledat společný postup,“ uvedl náměstek primátora František Jelen, který je za radnici jednáním pověřen. V okolí krajského města – úsek Úsilné – Nové Hodějovice, navrhuje radnice skrýt dálnici více pod zem. Ředitelství silnic a dálnic zatím uvažuje s variantou vedení tělesa dálnice spíše nad terénem, v náspech nebo na „mostu“ přes Dobrovodské údolí.
Radnice argumentuje tím, že její varianta je šetrnější k okolní zástavbě a životnímu prostředí, ŘSD oponuje zdržením příprav, které by změny přinesly a také prodražením dálnice v daném úseku přibližně o čtvrtinu (asi o 1mld Kč).