V současnosti jsou ve hře tři varianty vedení tak zvané severní tangenty. Ta má navést řidiče od Písku na dálnici D3, tak aby se pokud možno vyhnuli Českým Budějovicím.

Ředitelství silnic a dálnic by jako investor nejraději postavilo novou komunikaci od kruhové křižovatky u Globusu a vedlo ji přes Vltavu směrem na Kněžské Dvory. Přes Nemanickou ulici by se pak napojila na Okružní a dnešní silnici na Lišov, která bude mít roli přivaděče na dálnici.

„Město dlouhodobě a opakovaně odmítá tento záměr Ředitelství silnic a dálnic,“ zdůraznil včera českobudějovický primátor Juraj Thoma a doplnil, že město trvá na tom, aby se silnice stavěla podle schváleného územního plánu.

Pro řidiče od Písku chce českobudějovická radnice prosadit novou komunikaci ve variantě, která by vedla od mimoúrovňové křižovatky u Bavorovic. Zcela mimo město by se pak obtočila kolem Nemanic a za rybníkem Čertík by se napojila na dnešní výpadovku na Lišov.

Všechny strany mají silné argumenty, ale aby zúčastněných nebylo málo, rozhodování ovlivňuje i Jihočeský kraj.

Pro tangentu hledají cestu

Kudy povede severní obchvat krajského města, to nyní řeší první kolo jednání mezi zúčastněnými institucemi. Na misku vah padají ohledy na životní prostředí, finance i zájmy obyvatel Českých Budějovic.

„Zásadní rozpor existuje mezi stanoviskem ministerstva životního prostředí a ministerstva dopravy, každé preferuje jinou variantu,“ uvedla včera Veronika Królová z tiskového oddělení jihočeského krajského úřadu, který nyní zpracovává zásady územního rozvoje kraje.

Ministerstvo životního prostředí například podle informací Deníku nesouhlasí s vedením silnice poblíž rybníka Čertík kvůli ochraně krajiny v této lokalitě. Spory panují také o to, jestli se má vést nová silnice od Českého Vrbného mostní estakádou čtyři až šest metrů nad terénem směrem na Kněžské Dvory.

Svůj názor do jednání vnesla i českobudějovická radnice. „Rada města schválila i výzvu Jihočeskému kraji,“ řekl k návrhu ŘSD a k jednání, které vede kraj, primátor Juraj Thoma. Radnice chce, aby se trasa co nejvíce vyhnula městu. Podle ní hrozí, že pokud řidiči od Písku dojedou až ke kruhové křižovatce u Českého Vrbného (u Globusu), tak budou pokračovat rovnou dál na jih a nebudou se přes město namáhat hledat cestu na dálnici. Severní tangenta by tak ztratila funkci obchvatu Českých Budějovic.

Navíc by podle Thomy varianta ŘSD znamenala i možné demolice asi dvou domů v Kněžských Dvorech.

Ředitelství silnic a dálnic se ovšem brání, že jeho varianta je ekonomičtější a že trasa podle územního plánu vychází ze situace v roce 1996. „Nebylo jasné, jak se povede železniční koridor,“ uvedl Jaroslav Krasl z českobudějovického pracoviště ŘSD a dodal, že u Nemanic se kříží mimo jiné koridor a vedení vysokého napětí a nová silnice by si zde vyžádala dříve nečekaná technická řešení.

V případě trvajících sporů rozhodne o trase severní tangenty ministerstvo pro místní rozvoj.

MAPA KE STAŽENÍ ZDE (pdf, 3MB)