Podle budějovického zastupitele Stanislava Rataje nyní Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) a ministerstvo dopravy uvažují o tom, že by místo čtyř sjezdů z dálnice 
u Budějovic byly jen dva 
a změnit by se mohl také tunel Pohůrka. Údajně se zvažuje i zrušení tunelu a „vytažení" dálnice nad Dobrovodský potok. Kvůli úsporám.

K možným změnám projektu se ale odpovědné instituce – ŘSD a ministerstvo dopravy – vyjadřují dost skoupě. Konečné slovo v případných úpravách bude mít ministerstvo. To ale jen potvrdilo, že se hledají různá řešení. Podle Zdeňka Neusara 
z tiskového oddělení ministerstva však je třeba zvážit, zda by úspory neznamenaly příliš velké zdržení stavby dálnice.

Razantní zásah do projektu by si totiž mohl vynutit i nové projednávání územního rozhodnutí, což je záležitost na roky… Hodně může v těchto souvislostech napovědět výrok jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly na poslední tiskové konferenci 
k dopravě v regionu. „Já bych strašně chtěl být optimistou, ale moje zkušenost mi velí být realistou, a tudíž se budu těšit, že se této dálnice dočkají třeba moje vnoučata," uvedl  Jiří Zimola po jednání s ŘSD.

Budou se nebo nebudou zásadně měnit parametry dálnice u Českých Budějovic? To dnes asi nikdo neřekne s jistotou.

Podle tiskového mluvčího ministerstva dopravy Zdeňka Neusara jsou nyní veškeré kroky konzultovány s místní samosprávou. „V tuto chvíli 
v tom nebylo učiněno definitivní rozhodnutí," dodává Zdeněk Neusar k možným změnám.

Ministerstvu jde 
především o to, aby bylo pro dálnici zachováno platné územní rozhodnutí. Kdyby se měla zásadně měnit připravená varianta, znamenalo by to nová projednávání s občany a tady je velké riziko, že by se vše protáhlo. V poslední době se totiž proti navržené variantě dálnice zvedla kritika 
z různých míst, což může nová projednávání stavby v rámci územního řízení značně zkomplikovat.

Na jednu stranu by se tedy změnou varianty dalo ušetřit, ale na druhou stranu by se stavba dálnice zase odsunula. Podle Zdeňka Neusara je tedy nutné vše důkladně porovnat.

Možné úpravy dálnice ale nejsou jen záležitostí posledních týdnů. Pro Českobudějovický deník připustilo třeba ŘSD již v květnu minulého roku, že by mohla být z úsporných důvodů vypuštěna mimoúrovňová křižovatka Hodějovice. Paradoxně současné nejasnosti kolem dálnice jsou vítány některými kritiky navržené varianty dálnice.

Například českobudějovický zastupitel Stanislav Rataj míní, že současná navržená podoba dálnice je především politickým a ne technickým rozhodnutím. Poukazuje na to, že se již předem počítalo s tím, že se pro dálnici vyjednají výjimky z bezpečnostních norem. „Bylo dobře, že ministerstvo vnitra výjimky nepovolilo," říká Stanislav Rataj. Nyní je přinejmenším šance postavit dálnici podle norem.

Stanislav Rataj ale připomíná také další možnost. Pokud se začne vše projednávat od začátku kvůli větším změnám navržené varianty, nic by nemělo bránit vytvoření studií, které by porovnaly, zda by nebylo lepší vést dálnici po Lišovském prahu, dále od města. A prostor blokovaný pro dálnici využít ke klasickému obchvatu města.