Nejen na stavbě ale čeká dálnici D3 v regionu perný podzim. Ještě do konce roku by výběrová řízení měla ukázat na zhotovitele dalších dvou částí mezi Horusicemi a Borkem. Nejbližší měsíce mají také dát definitivní odpověď na otázku, jak bude dálnice vypadat u Českých Budějovic.

Od Veselí nad Lužnicí až po Borek se dálnice staví jako rozšíření současné silnice I/3 od Prahy, ke které přibudou další pruhy. V krajině už se zřetelně rýsuje. „Na stavbě Veselí nad Lužnicí Bošilec jsme ve fázi přípravných prací. Konkrétně zajišťujeme nezbytné projektové práce, skrývku ornice, vytyčování inženýrských sítí, pročišťování vodotečí a podobně," popsala dění na zmíněném úseku Edita Novotná, tisková mluvčí firmy Strabag, která vede sdružení dodavatelů.

A pracovní stroje už jsou vidět také po cestě od Lišova do Českých Budějovic. Pracují na úseku Borek Úsilné. „Na stavbě dálnice pokračují zemní práce. Postupujeme ve směru od Úsilného po Borek," uvedla za společnost Eurovia CS, která vede dodavatele na tomto úseku, tisková mluvčí Iveta Štočková.

A zhotovitel už se vybírá i pro úsek Bošilec Ševětín. Vládou jmenovaná komise již obdržela ve výběrovém řízení jedenáct nabídek, které nyní bude posuzovat.

U Budějovic přibývají dálnici problémy

Hned dva další úseky dálnice D3 by se ještě letos mohly začít stavět na Českobudějovicku.

Vládní komise už má nabídky na úsek Bošilec Ševětín. Podle Jana Studeckého, mluvčího Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), které je zadavatelem zakázky, je ale práce komise na zadavateli nezávislá. Pokud by se měly splnit sliby, které ohledně dálnice padly z úst některých politiků, mohla by ale rozhodnout už do konce roku. A ŘSD už chystá i další díl pokračování cesty D3 k rakouské hranici. „Na úsek Ševětín Borek probíhá příprava k zahájení výběrového řízení na zhotovitele," říká Jan Studecký. Až po Borek se přitom bude dálnice stavět prakticky jako rozšíření současné silnice I/3 od Prahy.

Horší je to s přípravami dálnice na úsecích těsně kolem Českých Budějovic. Velká neznámá vládne hlavně kolem přípravy sjezdů z komunikace.

Zásadní změny plánů dálnice v posledních měsících oživily i kritiku, která na adresu chystané stavby občas zaznívá.

„Neustále se potvrzují má slova přednesená na prezentacích na zastupitelstvu v letech 2010-2011, že je určitě po všech stránkách výhodnější začít s projektem znovu ´od nuly´ a pořádně technicky, a nikoliv politicky," říká například bývalý zastupitel Stanislav Rataj na skokové proměny třeba počtu sjezdů.

„Termínově je již dnes nezpochybnitelné, že varianta ´od nuly´ bude určitě rychlejší, než to, co se předvádí za posledních několik let. Zcela jasně se ukázalo, že je chyba, že do dnešního dne neexistuje žádná studie vedení trasy D3 po Lišovském prahu," dodává Stanislav Rataj a upozorňuje tím na nedořešené jednotlivosti projektu, který by se měl zásadně změnit přímo v rámci stavebního řízení nebo stavby.

Alespoň na úsecích po Úsilné je situace jasnější. A dálnice by mohla dosáhnout k lišovské silnici v březnu 2018, a to úsekem Borek Úsilné. „Na stavbě dálnice D3 v úseku Borek Úsilné vzniká provizorní komunikace pro přístup a obsluhu staveniště. V následujících dnech bude postupně dále probíhat těžba zeminy v zářezu a budou probíhat práce na budoucích násypech," popsala část dění na úseku, který je stavebně nejblíže krajskému městu, Iveta Štočková, tisková mluvčí firmy Eurovia CS, která zde vede sdružení dodavatelů.