Parkovací plochy po obou stranách dálnice D3, které pojmou dohromady 80 kamionů, 100 osobních aut nebo osm autobusů a dále dětská hřiště, dvě požární nádrže nebo prostor pro kontrolní stanoviště Policie ČR. Takové jsou základní technické parametry stavby, která má vyjít na 282 milionů korun. Chystá ji Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) u Chotýčan. Podle Jana Studeckého, tiskového mluvčího ŘSD, se začne ještě do konce roku hledat firma, která by výše popsanou odpočívku postavila. Akce už má takzvaný informační leták, který každou investici provází.

Význam připravované akce u Chotýčan je o to větší, že na celém 70 kilometrů zatím zprovozněném úseku D3 se nachází jediná podobná oboustranná středně velká odpočívka, a to u Mitrovic. "Více než 60 kilometrů dálnice je tedy bez odpočívky," říká Jan Studecký a připomíná, že například řidiči kamionů ji mohou využít pro přestávky, které mají povinné.

Podle Pavla Ždycha z Českých Budějovic, který ze služebních cest zná celý region, je chystaná investice určitě potřeba. "Chybí mi i benzinka. Nejbližší podobné zařízení na jihočeské dálnici je od Budějovic až za Táborem," říká Pavel Ždych. "Když si chce člověk něco koupit, musí sjet z dálnice," posteskl si Pavel Ždych a v mírné nadsázce dodal, že oproti situaci na jihočeské D3 je na D1 čerpací stanice nebo odpočívka po pěti kilometrech.

Ke bude odpočívka

Stavba odpočívky bude vzdálena zhruba 450 metrů od obce Chotýčany celková plocha budoucích odpočinkových ploch se zázemím bude necelých 24 000 m2. S délkou přibližně 400 metrů a šířkou necelých 100 metrů. V prostoru odpočívek jsou navrženy i zálivy pro kontrolní stanoviště PČR. Protože současný terén je v místě nad úrovní dálnice, bude nutné odbagrovat zeminu v objemu asi 250 000 kubíků. Součástí návrhu odpočívek je také přeložka současné polní cesty od Chotýčan a stavba nového mostu, který dnes umožňuje zemědělské technice cestu přes dálnici. Nosnou konstrukci mostu tvoří spřažený ocelobetonový rám o jednom poli s rozpětím 41,14 m.

Už při stavbě samotné dálnice před nedávnem v místě budoucí odpočívky firma Eurovia odstřelila horninu až do hloubky 5,5 metru, aby pod vozovku mohla uložit chráničky pro chystané inženýrské sítě. Zajímavostí je, že součástí investice budou i požární nádrže. "Odpočívka bude napojena na obecní vodovod. Z důvodu nedostatečné kapacity stávajícího vodovodu pro požární zásah je na obou odpočívkách navržena požární nádrž s minimálním objemem 22 m3," popisuje technické parametry bezpečnostního prvku Jan Studecký.

Výstavba čerpací stanice se stane v areálu u Chotýčan samostatnou investorskou akcí budoucího nájemce. "Bude vybrán veřejnou soutěží v okamžiku získání stavebního povolení na odpočívku, předpoklad je zprovoznit odpočívku zároveň s čerpací stanici," zmínil Jan Studecký. U Chotýčan mají bagry začít akci v roce 2021 a hotovo má být následující rok.

Stavba D3 na Českokrumlovsku

V roce 2021 chce ŘSD také začít stavět dalších 8,6 kilometru dálnice D3 na Českokrumlovsku. Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla je předpokládaná hodnota zakázky 2,38 miliardy korun. "Na stavbu probíhá stavební řízení a její zahájení se předpokládá v první polovině roku 2021," uvedl Radek Mátl. Do provozu má úsek jít v roce 2024.

Připravovaná dálnice D3 v úseku Třebonín–Dolní Dvořiště povede západně od současné silnice I/3, která už v mnoha úsecích nevyhovuje dnešnímu provozu. Na budovanou D3 naváže nový úsek mimoúrovňovou křižovatkou mezi Dolním Třebonínem a Horními Svinci, pokračovat bude mezi obcemi Mojné a Skřidla, povede západně od Zvíkova a po lesním úseku v kilometru 159,057 pomocí mimoúrovňové prstencové křižovatky kříží stávající trasu silnice II/157 Český Krumlov – Trhové Sviny. Úsek bude končit západně od Kaplice - nádraží. V budoucnu má dálnice pokračovat dále k hranici úsekem Kaplice - nádraží - Nažidla.

Aktuálně se D3 staví u Českých Budějovic v trase Úsilné - Třebonín.

D4 mezi Příbramí a Pískem

Ministerstvo dopravy už letos v září obdrželo finální nabídky na pilotní PPP projekt výstavby, provozu a údržby dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. Bude-li Koncesionářská smlouva schválena vládou a Poslaneckou sněmovnou do konce roku 2020, budou práce na staveništi zahájeny v březnu 2021.

Nabídky byly podány dvěma účastníky, kteří v prvním kole výběrového řízení úspěšně prokázali kvalifikaci a následně absolvovali čtyři kola soutěžního dialogu. Oba účastníci patří mezi renomované společnosti se značnými zkušenostmi z podobných projektů z celého světa. Stěžejním hodnotícím kritériem soutěže je tzv. čistá současná hodnota plateb za dostupnost nových úseků dálnice v délce 32 km a stávajících úseků v délce 16 km. Tyto náklady stát zaplatí v průběhu provozu dálnice za 25 let.

Celková cena, tj. čistá současná hodnota navrhovaných plateb za dostupnost, byla ze strany účastníků soutěže předložena v následujících hodnotách:
1. Konsorcium DIVia (tvořený společnostmi VINCI Highways SAS, VINCI Concessions SAS a Meridiam Investments SAS): 16.554.520.243 Kč,
2. Konsorcium Via 4 - jižní spojení (tvořený společnostmi PORR Beteiligungen und Management GmbH, Macquarie Corporate Holdings Pty Limited (UK Branch), Obrascon Huarte Lain, S.A., Egis Projects S.A. a SK Engineering & Construction Co. Ltd.): 18.283.543.000 Kč
Kromě ceny budou předmětem hodnocení nabídek i dva kvalitativní parametry dálnice při zpětném odevzdání státu (pozitivně je hodnocena vyšší než minimálně požadovaná kvalita). Zadavatel nyní přistoupí k hodnocení a posouzení nabídek tak, aby mohla být s vybraným dodavatelem po schválení uzavřena koncesionářská smlouva.

Za vysoutěženou cenu vítězné konsorcium (dále jen Koncesionář) provede nejen výstavbu nových úseků, ale i částečnou rekonstrukci a dovybavení stávajících úseků moderní dálniční technologií, která zajistí dohled nad kvalitním poskytováním služeb.

Nově postavené úseky dálnice budou ve vlastnictví státu, stát se ale na financování jejich výstavby nepodílí. Totéž platí o rekonstruovaných úsecích. Stát začne Koncesionáři platit až v období, kdy bude dálnice (resp. její dílčí úseky) odevzdána ve smluvně vymezené kvalitě k provozu. Úhrady v podobě plateb za dostupnost jsou vázány na to, že dálnice bude po celé období provozu pro její uživatele dostupná ve smluvně definované kvalitě. V případě nedodržení této kvality bude Koncesionáři poměrná část z platby za dostupnost odečtena jako smluvní sankce.