České Budějovice - Novela zákona o dani z nemovitosti přinesla řadu novinek, kvůli kterým řadě lidí nově vzniká povinnost platit daně za pozemky nebo budovy, za které dosud nic neplatili nebo platili jinou sazbu. Důvodem je zejména zavedení pravidla danění některých nemovitostí podle zápisu v katastru, nikoliv podle skutečného využívání. Bližší informace lze získat na finančních úřadech. Vládní úsporný balíček například také zvedl základní sazbu daně z nemovitosti pro obytné budovy na 3,50 Kč. Deník zjišťoval, jaký místní koeficient, kterým se mimo jiné při výpočtu daně násobí zmíněná základní sazba, mají České Budějovice. A nabídneme i vzorový výpočet daně.

Daň z nemovitosti se vypočítává pomocí několika údajů. Jsou to: plocha nemovitosti, základní sazba daně a tři další hodnoty. Základní sazba daně stoupla v případě budovy obytného typu, mezi které se řadí rodinný dům, bytový dům nebo obytná část zemědělské usedlosti, za metr čtvereční ze 2 Kč na 3,50 Kč. K výpočtu daně slouží dále mimo jiné koeficient, který je odvozený od počtu obyvatel obce nebo místní koeficient, který si obce určují sami. Ten se pohybuje v rozmezí od 1 do 5.

Zůstala jednička

V Českých Budějovicích zůstává místní koeficient na stejně hodnotě, jako byl dosud, a to 1. Deníku to potvrdil náměstek primátorky Petr Maroš. „Koeficient nezvyšujeme. A ani ho nehodláme zvyšovat. V tuhle chvíli jsme nechtěli zatěžovat občany dalším výdajem,“ uvedl Petr Maroš. Ve městě se pro letošek nezvyšoval například ani poplatek za odpad. „Myslím si, že do konce volebního období ani místní koeficient daně z nemovitosti zvyšovat nebudeme,“ dodal Petr Maroš. Ve výpočtu daně hraje dále roli také zmíněný koeficient odvozený z velikosti obce. Ten je pro České Budějovice 3.

Vodohospodáři na jihu Čech za poslední dny opravovali desítky poruch na vodovodních řadech a přípojkách.
Teplotní skoky škodí potrubí. Vodohospodáři na jihu Čech řeší desítky událostí

Byty spadající do společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) se také násobí číslem 1,22 a vznikne výsledná částka. Pro rodinné domy, které mají více obytných podlaží, platí zvláštní úprava. Sazba u rodinných domů se zvyšuje o 1,40 Kč za každé další nadzemní podlaží, jestliže přesahuje 2/3 (v případě obytných domů, garáží a ostatních staveb) nebo 1/3 (v případě podnikatelských budov) zastavené přízemní plochy. Naopak už se na rozdíl od bytů celkový výpočet nenásobí koeficientem 1,22 za podíl na pozemku bytové jednotky.

Pomohou radou

V současnosti pracovníci finančního úřadu v jižních Čechách pomáhají veřejnosti s daňovým přiznáním pro daň z nemovitostí při výjezdech i v místech, kde byla vloni k 1. červenci zrušena územní pracoviště. Na Českobudějovicku jsou to Trhové Sviny nebo Týn nad Vltavou. V Trhových Svinech se lze poradit ještě 30. ledna 2024 od 8 do 16 hodin v zasedací místnosti naproti podatelně městského úřadu na Žižkově náměstí a v Týně nad Vltavou 29. ledna 2024 také od 8 do 16 hodin v bývalé budově finančního úřadu,

Nádražní 235, I. patro, kancelář č. 205. Zřízena je i speciální telefonní linka.

Podle tiskové mluvčí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj Jany Králové je o konzultace daně velký zájem. Podobně se pracovníci finančního úřadu chystají znovu do některých míst, kde už byli v minulých letech, až nadejde čas přiznání pro daň z příjmů fyzických osob. Bude to tam, kam se jezdilo v minulých letech, podle zájmu těchto obcí po dohodě se starosty. Kvůli dani z příjmů zatím připravuje finanční úřad České Budějovice výjezdy do Hluboké nad Vltavou, Lišova a Zlivi.

Růžičková koleda v Nesměni.
Sezóna masopustů odstartovala. Růžičková koleda vyrazila na obchůzku Nesmění

Aktuální přiznání daně z nemovitosti podávají podnikatelé elektronicky, pokud nemovitost neslouží k podnikání, je možné podat přiznání v papírové formě. Zájemci mohou ale i ve druhém případě podat přiznání elektronicky.

O výši daně vyrozumí poplatníky finanční úřad v průběhu jara.

Jak vypočítat daň z bytu

• Základem daně je výměra podlahové plochy v m2 podle stavu k 1. lednu.

• Výměra se vynásobí koeficientem 1,22, je-li součástí jednotky pozemek přesahující zastavenou plochu nebo je-li jednotkou užíván pozemek ve vlastnictví všech vlastníků jednotek v domě.

• Daňová sazba pro byt jsou 3,50 Kč/m2.

• To se vynásobí koeficientem podle počtu obyvatel

Velikost obce - koeficient

• do 1000 obyvatel 1

• od 1000 do 6000 obyvatel 1,4

• od 6000 do 10 000 obyvatel 1,6

• od 10 000 do 25 000 obyvatel 2

• od 25 000 do 50 000 obyvatel 2,5

• nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Mariánských Lázních, Luhačovicích a Podebradech 3

• v Praze 4,5

• Výsledek se následně vynásobí místním koeficientem, který se obce určují samy. Obce ho mohu zvyšovat ze základní úrovně až na hodnotu 5. Ty se mohou lišit i podle lokality v jednotlivých městech nebo obcích. Místní koeficient lze nejlépe zjistit přímo na příslušných úřadech. Například České Budějovice, jak už bylo uvedeno, mají místní koeficient stanovený na hodnotu 1.

Nové výukové tabule a nové počítače mají žáci v ZŠ Vl. Rady v Českých Budějovicích.
Na elektronickou tabuli v budějovické základce může psát dvacet školáků naráz

Modelový příklad pro byt 70 m2 v Českých Budějovicích

1. Byt 70 m2 v bytovém domě (SVJ).

2. Základ daně: 70 x 1,22 to je 85,4 zaokrouhleno na 86 m2

3. Sazba daně: 3,50 Kč/m2 x koeficient podle počtu obyvatel 3 = 10,50 Kč/m2

4. Daň = 86 x 10,50 = 903 Kč

5. Doplnění o místní koeficient: České Budějovice mají 1

6. 903 x 1 = 903 Kč

7. Celková daň po úpravě místním koeficientem: 903 Kč