Únavné opisování, sčítání a odčítání řádků v daňovém přiznání, případné chyby či cestu na finanční úřad dokáže poplatníkům ušetřit elektronická komunikace s daňovou správou. Jak na to, radí v těchto dnech odborníci Finančního ředitelství v Českých Budějovicích na seminářích, které se konají po celém kraji.

„Pro začátek jsme oslovili především velké firmy a daňové poradce,“ uvádí na adresu prvních posluchačů mluvčí finančního ředitelství Jaroslava Musilová. O tom, že taková aktivita není šlápnutím vedle, svědčil živý zájem těch, kteří se semináře v krajském městě účastnili. Z publika se ozývaly dotazy směřované vesměs na praktické detaily vyplňování, ověřování a posílání písemností určených finančním úřadům.

Inteligentní formulář

Internetové stránky České daňové správy pomohou i těm, kteří nevlastní zaručený elektronický podpis a dokonce jsou co platné i těm, kteří nakonec přece jenom raději přijdou podat například přiznání v listinné podobě osobně.

Ti všichni mohou použít inteligentní formuláře, které samy dotyčného upozorní na případné formální chyby, napoví, jaký údaj patří do které kolonky, automaticky vygenerují patřičné koeficienty či spočítají ty údaje, které poplatník zadá do formuláře a v listinné podobě by musel propočítat sám.

Prakticky kdokoli může takto vyplněné písemnosti poslat elektronicky. „Musí k němu ale buď připojit zaručený elektronický podpis, nebo si vytisknout a podepsat takzvaný e–tiskopis a ten poslat do tří dnů patřičnému finančnímu úřadu. Tam jej spárují s elektronicky podaným daňovým přiznáním a považují je od tohoto okamžiku za platný,“ vysvětluje Musilová a dodává, že stejný efekt má do konce června i současné zaplacení vypočtené daně.

Elektronický podpis s identifikátorem

Elektronickému podpisu písemností pro finanční úřady nesmí chybět takzvaný identifikátor klienta ministerstva práce a sociálnícjh věcí. Jde o kód podobně jedinečný jako rodné číslo, nelze z něj ale vyčíst datum narození ani pohlaví uživatele. Zájemci musí o vydání identifikátoru požádat spolu s žádostí o elektronický podpis.

Poplatníci si zvykají

I když meziročně počet těch, kteří přešli na elektronickou komunikaci, narostl o čtyřicet procent, v celkovém součtu tuto cestu používají jen dvě procenta poplatníků. Je ovšem otázkou času, kdy výhody moderních metod objeví většina.

„Plus je to i pro nás, zaměstnanci finančních úřadů jsou ušetřeni přepisování údajů do počítače, ale mnohem více výhod skýtá elektronická komunikace pro samotné popatníky,“ míní Musilová.

Na mysli má například i daňovou informační schránku, kam mohou autorizované osoby jednoduše nahlížet do všech podaných písemností, do daňového kalendáře či na daňový účet poplatníka. Ať jde o podnikatele, určeného účetního či třeba daňového poradce, vždy k tomu potřebuje zaručený elektronický podpis.

Nápovědy i praktické rady

Používat portál české daňové správy není složité. Na středečním semináři vysvětlil detaily práce František Zelenka z oddělení autorizace a informatiky finančního ředitelství. Pustit se do vyřizování daňových záležitostí ale může bez obav kdokoli. Spolehnout se při tom může jak na vysvětlivky přímo v systému, tak na pracovníky finančních úřadů, kteří v případě nejistoty tazatelům rádi poradí.