Převážně pro tu část veřejnosti, která s finančními úřady komunikuje poměrně často, je pořádalo Finanční ředitelství v Českých Budějovicích. Osmi seminářů v celém kraji se účastnilo 266 lidí.

„Z dotazníků, které účastníci seminářů anonymně vyplňovali, vyplynulo, že devadesát procent z nich hodnotilo seminář jako přínosný a osmdesát pět procent odpovědělo, že je seminář přesvědčil o výhodách elektronické komunikace,“ zmiňuje pozitivní ohlasy mluvčí finančního ředitelství a jedna z lektorů Jaroslava Musilová.

Jednou z nesporných výhod posílání písemností po internetu je nové vládní „protikrizové“ opatření. „Jde o rychlejší vracení nadměrných odpočtů u daně z přidané hodnoty v případě, že bude daňové přiznání podáno elektronickou cestou. Pokud finanční úřad nebude mít pochybnosti o správnosti údajů uvedených v takto podaném daňovém přiznání, zkrátí se lhůta pro vrácení z třiceti na patnáct dní,“ vysvětluje Musilová.