Sotva pár minut pauzy na oběd strávil v pondělí živnostník Jan Valenta na českobudějovickém Finančním úřadě. „Jde to rychle, už mám vyzkoušené, že ani na poslední chvíli člověk neriskuje velkou frontu. Snad nejvíc lidí, co kdy za ta léta, co podávám přiznání, stálo přede mnou, by se dalo na prstech spočítat. Dámy za přepážkou se umí pěkně otáčet,“ pochvaluje si práci zaměstnankyň úřadu Štěpánky Haldové a Bohuslavy Čížkové.

Těm pod rukama prošlo nespočet formulářů. A podobný frmol v posledních dnech, kdy je možné podávat daňová přiznání, zažívají bez výjimky na všech finančních úřadech po celé zemi. Ty jihočeské v pondělí před polednem věděly, že jim zbývá odbavit ještě více než čtvrtinu poplatníků, kteří svou povinnost nechávají na poslední chvíli, a to doslova, v úterý totiž mají poslední šanci.

„Podle našich předběžných odhadů nepodalo daňové přiznání v Jihočeském kraji ještě přibližně dvacet pět až třicet procent daňových poplatníků,“ vyčíslila mluvčí finančního ředitelství Jaroslava Musilová.

Pro podatelny úřadů to znamená nutnost posílit bězný provoz, který by odpolední nápor jinak těžko odbavovaly plynule. „Zvládáme to bez komplikací, na podatelnách pracují posily, například ve Strakonicích jsme v zasedací místnosti vytvořili i další provizorní podatelnu,“ líčí Musilová vstřícná opatření.

S těmi ostatně finanční úřady neotálely až do posledních chvil, již během března vyslali své pracovníky do terénu, aby ve vybraných městech lidem poradili a případně i přijali vyplněná přiznání. V okresních městech pracovaly finanční úřady i v sobotu, ale veřejnost tuto možnost nevyužila v takovém počtu, jako loni.

Všem těm, kteří přesto dosud přiznání nepodali, se ještě v úterý naskýtá několik možností, jak vše stihnout a neriskovat tak sankci. „Na všech jihočeských finančních úřadech budou podatelny otevřené až do 18 hodin. Daňové přiznání lze poslat samozřejmě i poštou. Poplatníci mohou také využít internetové aplikace Daňový portál. Na adrese http://eds.mfcr.cz vyplní formulář, zkontrolují jeho formální správnost a mohou jej elektronicky odeslat na místně příslušný finanční úřad,“ radí Musilová.

Zároveň upozorňuje, že úterý je také posledním termínem pro zaplacení vypočtené daně.