Náročné období zaznamenal v průběhu letních prázdnin na transfuzním oddělení českobudějovické nemocnice primář Petr Biedermann, který zde pracuje od roku 1993. „Situace v letních měsících je ovlivněna tím, že lidé čerpají letní dovolené, a tak je daleko méně dárců k dispozici. V současné době se situace komplikuje i tím, že změnou klimatu dochází v jižní Evropě k výskytu západonilské horečky. A po návratu z některých zemí jižní Evropy jsou dárci v inkubační karanténě, kdy nemohou darovat krev, a ten přísun dárců se takto omezuje,“ vysvětluje primář transfuzního oddělení.

Západonilskou horečku si ale naštěstí nikdo z jihočeských dárců nepřivezl. „V současné době ještě situace není tak dramatická, že by si dárci vozili přímo toto onemocnění. Ale je to nařízené Ministerstvem zdravotnictví České republiky, že návštěvníci po pobytu v zemích jako je například Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Řecko, Itálie, Francie, mají měsíční karanténu. Takže máme část dárců na měsíc vyblokovanou,“ popisuje primář Petr Biedermann, podle kterého je na transfuzním oddělení zvlášť náročný měsíc srpen.

Tento týden dorazila na pozvání darovat krev i 56letá Marie Tomanová z Čenkova u Bechyně. „Jezdím darovat třikrát do roka, mám krevní skupinu AB plus, vždy je mi po odběrech dobře, nikdy mi nic nebylo,“ svěřila se žena. Na transfuzní oddělení dorazila v pondělí i Jana Střižencová z Týna nad Vltavou. „Do českobudějovické nemocnice jezdím darovat krev asi pět let. Mám z toho dobrý pocit a doufám, že mi taky někdo pomůže, když bude třeba“ smála se 53letá žena.

„Dárcům bych chtěl moc poděkovat, protože jsme na nich závislí a bez nich nejsme schopní, pokud nepřijdou, tu krev ničím nahradit. Bohužel lidé stůňou nepřetržitě, v biologickém cyklu marození nejsou prázdniny. Naopak v extrémním počasí, jako jsou vedra, dochází ke zhoršení obtíží chronických pacientů,“ říká primář Petr Biedermann.

Do českobudějovické nemocnice míří darovat krev v průměru 50 lidí denně. Měsíčně to vychází v průměru na 1400 odběrů krve. Nemocnice si však evidované dárce zve aktivně sama. „Dárce může chodit darovat krev přibližně každé tři měsíce, zveme si je podle toho, jaká je potřeba nemocnice. Primárně musíme odebírat to, co je zapotřebí k léčbě. Nepotřebujeme, aby se nám tady hromadila krev od krevních skupin, kterých máme dost. Pak by nám tu prošla,“ komentuje primář.

Podle něho má českobudějovické transfuzní oddělení evidovaných 10 000 dárců. Zdravotníci odeberou dárci přibližně 450 mililitrů krve, maximálně však půl litru. „My zatím potřeby nemocnice kryjeme, ale pozoruji, že se počet prvodárců lehce snižuje. Je to pravděpodobně tím, že vznikla centra, kam dárci dochází na plazmu a pak nemohou přijít k nám,“ domnívá se primář transfuzního oddělení, který vyzdvihl i případ, kdy má příjemce vzácné seskupení krevních znaků.

„Potom je složité najít dárce pro takového příjemce, hledá se i mimo region. Pro jednu příjemkyni z Čech jsme měli dárce až ve střední Asii. V posledních desetiletích dochází díky stěhování k míšení obyvatelstva, takže regionální rozdíly se stírají a frekvence krevních skupin je v České republice přibližně stejná,“ hodnotí 69letý primář Petr Biedermann, který se transfuzní službě věnuje od roku 1979.

V Jihočeském kraji má dárcovství podle něho dobrou tradici. „Nebyly tu velké problémy v zásobování transfuzními přípravky na rozdíl od Prahy, kde je hodně nemocnic. Vždy jsme jim pomáhali,“ podotýká.

Transfuzní oddělení českobudějovické nemocnice odebírá dárce z Krumlovska, Prachaticka, v současné době i z Táborska, Jindřichohradecka, Strakonicka. „Zásobujeme nemocnice, které sídlí v těchto bývalých okresech. Pomáháme i mimo region,“ potvrzuje primář transfuzního oddělení Nemocnice České Budějovice Petr Biedermann.

Zájemci se od příštího roku mohou těšit na novou stanici dárců krve v areálu českobudějovické nemocnice.