Vedle dobrovolníků z charit se jí účastnily také obchodní řetězce a samozřejmě také nespočet dárců, kteří přispívali koupí zboží ve vybraných obchodech.

V Českých Budějovicích se akce zúčastnila městská charita, která patří pod diecézní charitu. „Věci ze sbírky jsou určené sociálně slabým. Budeme je rozdělovat pro azylové domy, bezdomovce nebo rodiny s dětmi v obtížné sociální situaci," naznačila za městskou charitu Gabriela Kombercová, komu je sbírka určena. Zboží charita dostane z několika obchodních řetězců, kde je dárci za pokladnami odevzdávali do speciálně připravených kontejnerů nebo vozíků. V Českých Budějovicích se k akci připojily například Makro, Tesco nebo Albert.

Lidé kupovali pro sbírku potraviny, ale třeba i dětské hygienické potřeby nebo dokonce hračky. Mnozí přispívali právě s ohledem na děti. 
„O sbírce nám řekla paní 
u vchodu. Koupili jsme dva balíky lízátek," zmínila například Dita Irmišová z Rudolfova při odevzdávání daru v českobudějovickém Makru. Zúčastnili se i zákazníci ze vzdálenějších míst. „Koupila jsem rybičky," zmínila ke svému příspěvku Jana Nacházelová z Vysočiny.

Makro bylo v rámci sbírky specifické tím, že postavilo samo dobrovolnické týmy 
a nasbírané věci se pak přímo odevzdávaly charitě. „Máme pět dobrovolníků v ranní a pět v odpolední směně," uvedl vedoucí úseku čerstvých potravin Richard Honner. Doplnil, že v sobotu v půl jedenácté už od pokladen jeden velký plný vozík darů odvezli do zázemí. Zboží se tam roztřídilo podle druhů a před převzetím charitou převážilo. V tomto obchodě odevzdali dárci celkem 526 kilogramů zboží.

Jako dobrovolnice z řad zaměstnanců Makra se akce zúčastnila například Simona Rampírová, manažerka obchodu. Podobně jako někteří další měla na sobě světle modrou zástěru s nápisem Potraviny pomáhají. Hned u vchodu oslovovala příchozí a podávala jim informaci o sbírce. „Moje zkušenost je taková, že poměrně vstřícně reagují manželské páry," zmínila Simona Rampírová. Muži, pokud přišli sami, zase prý spíše spěchali, aby vyřídili potřebné nákupy.

Pro obchod ale není účast na Národní potravinové sbírce výjimkou. „Děláme i sami podobné akce," zmínila Simona Rampírová s tím, že obchod například přispívá zbožím do potravinové banky pro potřebné.