„Zatím se s nedostatkem dárců nesetkáváme. Pokud ale takové centrum vznikne i v Českých Budějovicích, dá se předpokládat odliv dobrovolných dárců,“ podotýká primář transfuzního oddělení českobudějovické nemocnice Petr Biedermann. Situace by se pak mohla podobat odlivu dárců do nedalekého Rakouska, kde pak vlastní krev zpeněžili.

Do boje za udržení systému dobrovolných dárců vytahuje Český Červený kříž. „Bezplatný dárce je k odběru motivován svou dobrou vůli. Jakákoliv finanční odměna může vést k záměrnému zatajování rizikových skutečností,“ upozorňuje ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže v Českých Budějovicích Hana Vacovská.

Za podstatnou pomoc v podpoře dobrovolných dárců proto považuje třičtvrtěmilionovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje. „Je určená především na zajištění přepravy dárců z odlehlejších míst do odběrových center, jejich oceňování a zajištění nezbytné administrativy. To pro nás představuje zásadní pomoc v dalším rozvoji dárcovství krve,“ cení si podpory.

Jednoznačné gesto na podporu bezplatného dárcovství se chystají udělat také policisté a hasiči. V nejbližších dnech se chystají osobně na transfuzní stanice. V Českých Budějovicích budou dávat krev ve středu.