Jedním z regionálních pracovišť Českého národního registru je také transfuzní oddělení českobudějovické nemocnice.

„V Jihočeském registru je 4462 lidí, z nichž 51 již kostní dřeň darovalo“, uvedla vedoucí regionálního registru Českého národního registru dárců kostní dřeně Helena Banzetová. Potenciálních dárců však není nikdy dost. Registrovat se mohou zdraví lidé ve věku od osmnácti do třiceti pěti let. Než budou do registru potenciálních dárců zařazeni, budou vyšetřeni, protože v případě, že by byli k dárcovství vyzváni, nebyl by již na vyšetření čas.

Transplantace dřeně je výměna špatně fungující krvetvorby v dutinách kostí za novou krvetvornou tkáň od zdravého dárce, a současně s tím i kompletní obnova celého systému obranyschopnosti organismu. Nejde přitom o žádnou operaci. Krvetvorné buňky od dárce jsou běžným pohledem nerozeznatelné od normální krve. Odebírají se buď odsátím jehlou z dutiny pánevní kosti, nebo ze žilní krve pomocí speciálního přístroje podobně, jako se daruje krev.

Nejlépe se vhodný dárce najde mezi vlastními sourozenci, šance je v tomto případě pětadvaceti procentní. Naopak rodiče s dětmi si mohou být navzájem dárcem a příjemcem krvetvorných buněk výjimečně.

Transplantací dřeně se léčí například některé typy leukémií nebo některé zhoubné nádory u dětí i dospělých.

Český národní registr dárců dřeně.

Lucie Jakschová