Důvodem hustějšího provozu je totiž radikální úprava křižovatky poblíž obce Dasný. Co nevidět tak zmizí hodně nepřehledný úsek, kudy řidiči jedoucí z Hluboké nad Vltavou do Čejkovic přejížděli mezinárodní silnici.

Ubyde nehod

„Je to jenom dobře, že se do té křižovatky už pustili. Když jsme jezdili například na kole z Čejkovic na Hlubokou, tak silnice prostě přejet nešla. A autem to také nebylo ono. Rozhodně už se těším, až bude křižovatka hotová,“ míní o stavbě řidička Petra Jůnová z Českých Budějovic.

Celou úpravu nepřehledné křižovatky platí českobudějovická pobočka Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Úprava byla nezbytná hlavně kvůli bezpečnosti provozu a stála více než dvacet tři milionů korun.

„Předmětem stavby je rozšíření části stávající silnice v délce pěti set padesáti metrů pro zřízení samostatných odbočovacích levých pruhů a přeložky části silnice v délce sto dvaceti metrů od Čejkovic pro průsečíkovou křižovatku s hlavní silnicí. Dále zde pak zřídíme odstavné pruhy pro autobusové zastávky,“ popisuje technologický postup Jaroslav Kras z ŘSD.

„Stavbou bude dosaženo výrazného zvýšení bezpečnosti provozu na silnici. A to tím, že pro odbočení vlevo budou zřízeny samostatné odbočovací pruhy a průjezdné přímé pruhy nebudou nebezpečné kvůli omezení náhle odbočujícími vozidly,“ doplňuje Kras.

Křižovatka se tedy také napřímí a řidiči jedoucí z Čejkovic na Hlubokou anebo naopak už přejedou hlavní tah zcela kolmo.

„Již v pondělí třetího listopadu by měla být celá hlavní silnice průjezdná bez omezení,“ doplnil stavbyvedoucí Miloslav Jindra z firmy Swietelsky.

Velkou radost mají z prací na křižovatce i hlavní komunikaci také lidé z Čejkovic. Obec totiž sama o změnu už kdysi žádala. „My jsme o to stáli, protože i dost místních tam mělo řadu dopravních nehod. Sice teď budou lidé trochu omezeni, ale pak budou rádi, že je místo už opravené,“ uvedl starosta Pavel Chaloupek.