V korunách košatých listnáčů krákorají havrani a zvědavě sledují, jak trojice mužů hloubí na Staroměstském hřbitově nový hrob pro padesát lidí. Je středa dopoledne a zaměstnanci archeologického oddělení Jihočeského muzea  se chystají znovu ukládat do země kosti a lebky, nalezené při výzkumech v centru Českých Budějovic.

„Z brněnské Masarykovy univerzity nám loni na podzim vrátili z expertizy nálezy, které jsme objevili v budějovické Kanovnické ulici a pod katedrálou," říká vedoucí archeologického oddělení Jihočeského muzea Zuzana Thomová. Ostatky v kartonových krabicích ležely v suterénu muzea a nyní jsou vyskládány u zdi kostela sv. Prokopa. Jsou mezi nimi ty, vykopané současným primátorem Českých Budějovic Jurajem Thomou v roce 2001, i ty z let pozdějších.

„Ostatky pocházející z 15. až 18. století ukládáme na hřbitově u kostela, kde se pohřbívalo už ve 12. století," dodává Zuzana Thomová.

Trojice mužů v parném dni odložila košile a ohání se lopatami a krompáčem jen 
v tričkách. „Ve škole nám říkají hrobaři," směje se Jiří Bumerl, studující archeologii. „Když kopete u kostela, vždy najdete kosti," přidává se kolega z muzea, technický pracovník Tomáš Kolegar, a opatrně vyndá ze dna stehenní kost i střepy z 15. století.

Během dvou hodin vyhloubí asi metr hlubokou jámu. „Bude nám stačit a dole už jsou jiné nálezy," ukazuje Ladislav Bílý na kosti vykukující z hlíny. Ze 37 krabic vyndavají lebky, kosti a igelitové pytlíky s kousky skeletů. Lebky kladou do hrobu, obsahy pytlíků a krabic sypou na dno. „Kluk se učil ve škole o Hamletovi, lebka by se mu hodila," vtipkuje Ladislav Bílý.

V poledne přijíždí děkan  Zdeněk Mareš, aby duchovně  zakončil uložení ostatků. Cituje text z pohřebních obřadů a přidává modlitbu Otčenáš. „Důstojné rozloučení vyjadřuje náš vztah k předchozím generacím, jež budovaly 
a zkrášlovaly prostředí, kde nyní žijeme. Naši úctu si zaslouží," říká Zdeněk Mareš 
a shoduje se se Zuzanou Thomovou, že v 15. až 18. století, kdy tito lidé zemřeli či zahynuli, byli věřícími všichni.