Co přesně decentralizace v energetice ale znamená? Zásadní myšlenkou je předpoklad, že elektřinu nebude vyrábět a do všech domácností dodávat jedna či několik málo velkých energetických společností. Naopak. Každé město, vesnice či sdružení obcí by mělo svůj jeden či více zdrojů na výrobu elektřiny a svou vlastní distribuční síť. Zatím je to jen scifi, ale technické prostředky i knowhow tady podle zpracovatele studie Dalibora Stráského už jsou.

Novátorství vs. zvyk

„Jak dlouho to bude trvat, je jen otázka přístupu. Trvale udržitelná energetika vyžaduje zcela jiný energetický systém, než na který jsme zvyklí. A právě ten zvyk je asi největší překážka netradičního myšlení, které by vyvedlo energetiku z pasti, do níž zatím směřuje,“ řekl Stráský, který je energetickým poradcem ministra životního prostředí.

Dosavadní centralizované systémy jsou podle něj nespolehlivé a zranitelnější, i z důvodu možných teroristických útoků.

„Nechali jsme si studii vypracovat, protože jsme očekávali takovéto novátorské myšlenky od Pačesovy komise. Bohužel se tak nestalo,“ uvedla za Jihočeské matky Monika Machová – Wittingerová. Zprávu komise však sdružení považuje za přínosnou, však s tím, že by měla být ve svých závěrech více novátorská.

„Uvítali bychom, kdyby vláda stejně vehementně jako klasické koncepty, například podporu rozvoje jaderné energetiky, začala prosazovat opatření na podporu rozvoje moderních technologií v oblasti obnovitelných zdrojů, úspor energií a decentralizace zdrojů,“ dodala Machová – Wittingerová.

Vlastní elektrárna

Obnovitelné zdroje energie, jako sluneční, větrné, vodní elektrárny či zařízení na spalování biomasy nejsou příliš vhodné pro centralizované systémy. V menších lokalitách však fungují dobře.

Pro příklad nemusíme chodit daleko. V Trhových Svinech už několik let vyrábí lektřinu a teplo stanice na spalování biomasy. „Na teplovod je napojeno víc než čtyři sta bytů a zhruba čtyřicet rodinných domů. Dvě třetiny prodaného tepla ale jde do větších objektů ve městě. To je základní škola, mateřská škola, radnice, pošta, hotel na náměstí, kino, střední škola, učiliště, nějaké prodejny a další objekty, “ řekl Jiří Štojdl, jednatel společnosti Tepelné hospodářství města Trhové Sviny.

Z vlastní zkušenosti Jiří Štojdl ví, že Trhovosvinenští, kteří jsou na městský teplovod napojeni, ušetří na vytápění téměř třetinu nákladů.

„Bydlím v řadovce, kam teplovod nesahá. V roce 2007 jsme za plyn platili třicet tři tisíc. Stejná řadovka napojená na teplovod platila dvacet čtyři tisíc,“ vypočítává Štojdl.

I když ceny v poslední době kvůli zdražujícím se vstupům vzrostly, pořád zůstávají pomyslné nůžky mezi cenami plynu a biomasy rozevřené.

Pod kontrolou lidí

„Výhoda těchto malých podniků spočívá v tom, že jsou pod kontrolou místních obyvatel skrze zastupitelstva. Tím se sníží ceny, navíc peníze zůstávají v regionu,“ vyzdvihl klady malých energetických zdrojů Stráský. Až třetina ceny současné energie jde na distribuci. Zde lze u malých zdrojů díky lokální přepravě na krátké vzdálenosti také ušetřit.