Po patřičném přivítání místním duchovním správcem otcem Tomasem van Zavrelem, který měl z této očividně velikou radost, prováděl celým večerem Robert Tauer, ředitel Trubačské školy Josefa Selementa při Okresním mysliveckém spolku České Budějovice a vedoucí souboru Jihočeští trubači. Kromě toho je prvním hornistou Jihočeské komorní filharmonie a učitel hudby.

Koncert to byl vskutku velkolepý, a to hned z různých důvodů. "Unikátní byl počtem účinkujících a také jejich kvalitou," řekl hlubocký duchovní. Na koncertě se totiž představil nejen jubilant - Jihočeští trubači, ale také Lovecké Trio Praha, Pražský trubačský sbor, Povltavští trubači, Prácheňští trubači a Trubači OMS Tábor. "Dokonce dorazil i spřátelený trubačský soubor z Rakouska," dodal otec Tomas van Zavrel s tím, že všechny doprovázel Chrámový sbor Bohuslav z Lišova.

Velmi bohatý dvouhodinový program skončil závěrečnou skladbou, ve které účinkovaly všechny soubory společně a jejich zvuk se linul daleko za hranice kostelních zdí. Velký zástup návštěvníků odměnil účinkující dlouhým potleskem ve stoje a všichni odcházeli s úsměvem na tváři.

"Jihočeským trubačům přejeme do dalšího desetiletí hodně inspirace a radost z hudby a těšíme se na setkání při Hubertské mše svaté," uzavřel povídaní Tomas van Zavrel. Dodal, že mše se uskuteční v neděli 24. listopadu ve 14.00 hodin.