Slavnostní obřad začal nástupem nejen nově zvolené paní děkanky, ale i příchodem rektora Jihočeské univerzity Bohumila Jirouška, primátorky Budějovic a emeritní děkanky Dagmar Škodové Parmové, předsedy Akademického senátu Ekonomické fakulty JU Tomáše Volka a předsedy Správní rady JU Jana Kubeše.

S paní děkankou na pódium vystoupali i všichni noví proděkani, tajemnice fakulty a vedoucí jednotlivých kateder Ekonomické fakulty. Pozvání na tuto slavnostní událost přijali rovněž i rektoři a prorektoři, děkani a proděkani ostatních univerzit a vysokých škol, stejně jako emeritní rektoři Jihočeské univerzity, členové vědecké rady Ekonomické fakulty JU a Akademického senátu EF JU. Akademici z Ekonomické fakulty i hosté z ostatních univerzit dorazili na tento tradiční akt v talárech, což jen podtrhlo slavnostní atmosféru a důležitost tohoto aktu v rámci univerzitních tradic.

close Nová děkanka Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity  Zuzana Dvořáková Líšková nastoupila do funkce 1. března, ale slavnostně byla do funkce uvedena 10. května. info Zdroj: JU zoom_in Nová děkanka Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity Zuzana Dvořáková Líšková nastoupila do funkce 1. března, ale slavnostně byla do funkce uvedena 10. května.

Po zaznění hymny ČR a hymny EU byli proděkanem pro studium Janem Fialou přivítáni hosté z řad akademiků i široké veřejnosti, slova se následně ujal předseda Akademického senátu EF JU, rektor Jihočeské univerzity i primátorka města, aby děkance popřáli mnoho štěstí a úspěchů v této zodpovědné a mnohdy nelehké funkci. Oficiálním stvrzením inauguračního aktu pak bylo předání insignií Ekonomické fakulty JU z rukou rektora a pronesení slavnostního slibu.

close Nová děkanka Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity  Zuzana Dvořáková Líšková nastoupila do funkce 1. března, ale slavnostně byla do funkce uvedena 10. května. info Zdroj: JU zoom_in Nová děkanka Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity Zuzana Dvořáková Líšková nastoupila do funkce 1. března, ale slavnostně byla do funkce uvedena 10. května.

Pomyslným vyvrcholením byl projev děkanky Zuzany Dvořákové Líškové. Ta ve svém projevu zdůraznila hlavně hodnoty, které chce ve své funkci následovat, mezi něž patří hlavně otevřená diskuse, excelentní věda a podpora motivačního prostředí pro studenty i pedagogy: „Se svým týmem a vedením naši fakulty jsme připraveni uvedené hodnoty i další výzvy uchopit a přetvořit je ve výsledky, kterými prokážeme, že vzdělávání, výzkum a jeho aplikace jsou budoucností pro naši společnost. (…) Chci proto usilovat o jejich podporu, o rozvoj kvality prostředí a organizační kultury motivující a podporující akademickou práci, tvůrčí činnost a vzájemnou spolupráci. Jsem připravena udělat vše pro dobré jméno a rozvoj Ekonomické fakulty, tak abychom dalším generacím našich absolventů předali to nejlepší, co společně dokážeme vybudovat,“ říká děkanka Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity Zuzana Dvořáková Líšková.

Monika Maříková