Státní zdravotní ústav pořádá 24. září 2020 Den zdraví v Českých Budějovicích.

Akce v režii Regionálního centra podpory zdraví Státního zdravotního ústavu se koná od 12 do 17 hodin na náměstí Přemysla Otakara II. Veřejnost se podle Terezy Koutské, koordinátorky pro Jihočeský kraj, seznámí s tématy zdravého životního stylu, prevence nemocí a vyzkouší si prakticky řadu aktivit. Den zdraví je součástí preventivních programů projektu Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením (EPOZ), jehož cílem je snižování nerovností v přístupu ke zdraví a zdravotním službám v České republice a prodloužení života ve zdraví.

Celkem bude pro veřejnost připraveno pět stanovišť: SZÚ nabídne měření krevních parametrů (glykémie + cholesterol). Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, Centrum prevence civilizačních chorob, poskytne informace týkající se onkologické prevence (samovyšetření prsu a varlat), dentální hygieny a měření tělesných parametrů. Rozkoš bez rizika bude provádět testování na HIV. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice nabídne ukázky a nácvik první pomoci u úrazů a nehod. Český červený kříž poskytne možnost si první pomoc vyzkoušet na vlastní kůži. Celý program je zdarma.

Den zdraví pořádá Státní zdravotní ústav pod záštitou a morální podporou Mgr. Ivany Stráské, hejtmanky Jihočeského kraje, ve spolupráci s Jihočeským krajem, Magistrátem města České Budějovice, Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích a dalšími partnery.

Regionální centrum podpory zdraví v Jihočeském kraji realizuje řadu aktivit: od září probíhají v Českých Budějovicích dva Kurzy zdravého životního stylu (v KC Máj a v organizaci FOKUS ČB); účastníci projektu navštěvují kurzy pohybových aktivit - cvičení v posilovně Loděnice, o které je z řad uchazečů enormní zájem; podílí se také na realizaci Dne zdraví v Táboře.

Projekt EPOZ vychází z nezpochybnitelné potřeby intervence do podpory zdraví a prevence nemocí, v nichž ČR obecně vykazuje nepříznivý stav. Zejména lidé ohrožení sociálním vyloučením nemají rovný přístup ke zdraví a zdravotním službám a informacím o zdravém životním stylu v důsledku života, v němž se vyskytují silné rizikové faktory v jiných oblastech, než je zdraví - chudoba, nezaměstnanost a nedostatečné vzdělání. Projekt EPOZ nabízí efektivní preventivní programy a postupy, které dlouhodobě slouží k podpoře protektivních faktorů životního stylu.