Svaz diabetiků, jenž akci pořádá s Radou seniorů Jihočeského kraje, seznámí seniory, diabetiky, ale i veřejnost se zdravým životním stylem. Nabídne kromě přednášek o prevenci, ochraně a bezpečnosti občanů či problematice sociálních služeb a diabetu také poradenství.

Zdarma si mohou zájemci nechat změřit glykemii a tlak krve. „Ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity bude možné absolvovat i měření glykemie, krevního tlaku, tuku a BMI,“ vypočítává předsedkyně Svazu diabetiků Anita Benčíková.

Akce se koná pod záštitou hejtmanky Ivany Stráské a primátora Jiřího Svobody ve spolupráci s VZP.