„Těší mě, že se nám během půl roku podařilo nahradit jednorázové plastové lahve, což radikálně sníží produkci zbytečných odpadů. Láhev s pitím vnímáme jako banální věc, ale protože se u nás jedná o tisíce zaměstnanců, není celková spotřeba nápojových jednorázových plastů zanedbatelná. Jako největší energetické uskupení v České republice se chceme chovat odpovědně k životnímu prostředí nejen při tom, jak šetrně energii vyrábíme, ale také při každodenních pracovních činnostech, které s výrobou souvisejí nepřímo,“ říká Michaela Chaloupková, ředitelka divize správa a leader udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ.

Společnost ČEZ tak splnila svůj dobrovolný závazek, který učinila loni v souvislosti s přihlášením k iniciativě Ministerstva životního prostředí za omezení zbytečného plastového odpadu „DOST BYLO PLASTU“. Těmito kroky uspoří ročně 6,5 tun odpadů, což odpovídá zhruba 138 plným žlutým kontejnerům na plasty. Jen v kancelářských budovách centrály Skupiny ČEZ v Praze vytřídili energetici za poslední dva roky více než 14 tun plastu.

Jednorázové plastové lahve vyřadil ČEZ z objednávek kancelářských potřeb již loni v září. V kancelářích lze uhasit žízeň díky barelům s vodou, výdejníkům vody opatřených filtrací a filtračním konvicím. Od letošního jara nedostávají tzv. ochranné nápoje v plastových láhvích ani pracovníci ve výrobě a v distribuci. Nahradily je opakovaně použitelné a plně recyklovatelné tritanové nádoby a práškový nápoj. Ochranné nápoje jsou tekutiny se speciálním minerálním složením určené pro pracovníky vystaveným nevyhovujícím mikroklimatickým podmínkám – např. práci ve vysokých teplotách.

Skupina ČEZ se dlouhodobě hlásí k zásadám udržitelného rozvoje, mezi které patří i principy oběhového hospodářství. To se zaměřuje na minimalizaci odpadů tím, že propaguje opětovné používání, opravování, sdílení, pronajímání, repasování nebo recyklaci již existujících výrobků, surovin a materiálů. Odpovědné nakládání s odpady patří mezi cíle udržitelného rozvoje vyhlášené OSN, ke kterým se ČEZ přihlásil, konkrétně cíl č. 12 „Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu".

Alice Horáková, mluvčí ČEZ