Společnost 1. JVS, a.s., totiž společně s odbornými firmami klade návnady, aby zahubila potkany a další hlodavce. Otrávená lákadla umisťují do různých míst, která nejsou standardně domácím zvířatům přístupná.


Letos na podzim bude na přesně vytipovaná místa, především na českobudějovických sídlištích, položeno 7000 kusů speciálních návnad. Letošní náklady na deratizaci přesáhnou částku 300 000 Kč,“ uvedl provozní ředitel 1. JVS, a.s., Lubor Tomanec.


„Pracovníci odborné firmy dělají celoroční průzkum výskytu hlodavců a podle toho, samozřejmě se zřetelem na informace od občanů, jsou vybírána místa zvýšeného výskytu a následné likvidace,“ vysvětluje vedoucí odboru správy veřejných statků Vladimíra Hrušková a upřesňuje, že v týdnu od 5. do 9. listopadu se bude provádět deratizaci v lokalitách Suché Vrbné a Rožnov.


Deratizace se ve městě provádí dvakrát ročně už osmou sezonu. Pracovníci musí návnadu neustále obměňovat, protože tato zvířata jsou značně přizpůsobivá.


„I když jejich počet v Českých Budějovicích klesá, je nutné vzhledem k obrovské rozmnožovací schopnosti potkanů neustále cyklus hubení dodržovat,“ upřesňuje mluvčí 1. JVS, a.s., Jitka Kramářová.


Ke snížení počtu potkanů a dalších nevítaných návštěvníků mohou přispět i sami obyvatelé města, a to lepším hospodařením s potravinami a odpady. Právě vyhozené jídlo či krmivo domácích zvířat v popelnicích je pro hlodavce snadnou kořistí, které neodolají.


„Důvodem výskytu těchto živočichů je nepořádek, nedostatek hygieny a snadný přístup zvířat k potravinám,“ potvrdil Tomanec.