„Naposledy jsme sekli v sobotu," říká předseda ZOD Borovany Jindřich Kořínek. Potom už kombajny vyhnal 
z polí déšť. „Stačí když zaprší sedm milimetrů a u nás prší pravidelně," upozorňuje zemědělec na to, že obilí prakticky nemá šanci vyschnout.

Pokračující deště znamenají hned několik nebezpečí. Klesá kvalita obilí a z potravinářské pšenice se stává jen obilí upotřebitelné jako krmné. Navíc se ztratil náskok, který zemědělci měli díky časnému nástupu jara a léta.

Podle Jindřicha Kořínka je časový předstih pryč a teď už skoro začíná souboj o to, aby se obilí vůbec dostalo z polí včas. „Se sklizní ozimé pšenice a triticale jsme v podstatě 
v začátcích," upozorňuje Jindřich Kořínek s tím, že kombajny zatím posekly asi šestinu uvedené výměry.

Dohromady mají Borovanští ozimou pšenici a triticale na 620 hektarech a sklizeno je asi 120 hektarů. „Teď je hlavní přivézt to domů," zdůrazňuje Jindřich Kořínek. Zatím jsou pod střechou řepka a ozimý ječmen. Na polích zůstávají Borovanským třeba i zbytky ovsa.

Co si letos zemědělci pochvalují, to jsou výnosy. Například na farmě Čihovice měli v mimořádně příznivém roce výnos řepky na hektar 
o jednu tunu vyšší, ve srovnání s loňskem, kdy sklidili průměrně 4,1 tuny z hektaru. 
V Čihovicích už také mají v podstatě sklizené obiloviny. „Chybí nám jeden den do konce žní," uvedl za podnik Jiří Netík.

Horší počasí více postihlo sklizeň v ZD Hosín, kde ještě čeká na sklizeň zhruba 
80 hektarů ozimé pšenice 
z původních 330 hektarů. Podle předsedy družstva Jiřího Severy to představuje zbývající plocha zhruba čtyři dny prací, až je počasí dovolí. Problémem je, že obilí je polehlé. „Je to ležák, se sklízením bude problém," zmínil Jiří Severa 
a dodal, že kombajny musejí jet pomaleji a také jsou větší ztráty na výnosu.

Navíc i Hosínské trápí problém kvality. U prvních sklízených plodin –  řepky, ječmene a zčásti i pšenice byla dobrá kvalita i výnos. Teď se kvůli dešťům kvalita pšenice snižuje, podobně jako jinde a hrozí nebezpečí že z potravinářské pšenice se stane krmná, ta se ovšm prodává za nižší cenu…

Když už se zastavila sklizeň obilí, snaží se Hosínští alespoň provést jiné práce, pokud to újezdnost polí dovolí. „Začali jsme hnojit pod řepky, pokud nás unese půda," říká Jiří Severa.

Po obilí zůstanou na polích ještě kukuřice nebo brambory. „Kukuřice vypadá velice dobře, teď se napila. Je jako břeh, porosty jsou zarovnané, není něco malé, něco velké," říká k další fázi sklizně Jiří Netík.

Připojuje, že v Čihovicích po 15 letech zasadili také brambory, ale obávají se, co 
s jejich cenou na tuzemském trhu udělá zákaz dovozu některých potravinářských produktů do Ruska. „Brambory vypadají dobře, ale cena je nejistá," konstatoval Jiří Netík s tím, že 10 korun za kilogram se asi neudrží.