Rády pomohly. Tyto děti s radostí přinášely knížky, kabelky a bižuterii na Kabelkový veletrh. Na snímku zleva dole Linda Kalianková, Romana Steinbauerová, Kateřina Kočířová, Simona Činčurová, Markéta Štočková, v prostřední řadě zleva Sebastian Dober, JakuZdroj: Dagmar SteinbauerováTábor zaměřený na zdravý životní styl a poskytování první pomoci pořádaný ZŠ a MŠ Lišov se uskutečnil v minulém týdnu. A vzhledem k tomu, že do tohoto tématu spadá i dobrovolná pomoc ostatním lidem, jeho účastníci se rozhodli přispět svou troškou do akce Kabelkový veletrh. Výtěžek z prodeje kabelek, knížek pro děti a bižuterie je určen pro rozvoj talentovaných dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Bude už šestý.

Vychovatelka Dagmar Steinbauerová chválí nápad i zapojení svých svěřenců: „Děti měly velikou radost, že takto jednoduchým způsobem mohou pomoci svým nadaným vrstevníkům. Po celý týden přinášely dětské knížky, kabelky a bižuterii do školy. Dokonce se mezi sebou domluvily, co si kdo přijde koupit. O některé věci proběhl slovní boj a nakonec si musely střihnout kámen, nůžky, papír, kdo si nakonec vybranou věc zakoupí,“ líčila spokojeně nadšení malých táborníků Dagmar Steinbauerová.

Po telefonické domluvě se zástupkyní TJ Sokol Lišov Marií Placatkovou odnesli všechny nashromážděné dary do sokolovny, kde je lišovské sběrné místo pro Kabelkový veletrh. Prodej věcí darovaných z celého Jihočeského kraje se za symbolické ceny uskuteční 4. září v IGY. Nosit je můžete na sběrná místa.