Proč, vysvětluje Česká obec sokolská: "Z rozhodnutí zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byla Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Gestapo v noci ze 7. na 8. října 1941 zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří „ještě byli na svobodě“. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů a naprostá většina z nich se již na svá místa po skončení války nevrátila. Tato akce byla nejrozsáhlejším zásahem proti členům Sokola v celé jeho historii a postihla především řadu jeho nejvyšších představitelů, a tím i významných osobností celého národa, které, jak ukázal další vývoj naší společnosti, pak v jejích dalších osudových chvílích nenahraditelně chyběly. Cílem a smyslem této akce byla totální likvidace celého spolku. Říjnové události roku 1941 představují nejpočetnější zásah totalitní nacistické moci vedený proti skupině občanů dobrovolně se organizujících v jedné zájmové organizaci."

V Českých Budějovicích se k tomuto dni vždy pravidelně konala beseda s dětmi u pamětních desek umučených Sokolů. Jako každý rok i letos děti z TJ Sokol České Budějovice vypouštěly po řece Vltavě doma vyrobené lodičky z přírodních materiálů. Na každou z nich byla připevněna hořící svíčka, jak vysvětlila vzdělavatelka jednoty Milada Pospíšilová, jako symbol za obětovaný život. Účastníci se sešli u Sokolovny na Sokolském ostrově a před Sokolovnou v Rožnově. "V Rožnově děti posílaly symbolické lodičky se svíčkami pod dohledem cvičitelů. Na Sokolském ostrově, kde je k vodě obtížnější přístup, cvičitelé dětem pomáhali a jistili je," vypráví Milada Pospíšilová.