Mnohočetná těžká zranění a trvalé následky minimálně v podobě chybějící sleziny, takový je účet za riskantní hru, na kterou před několika dny doplatil školák. Bavil se přeskakováním ze střechy na střechu. Nebýt pohotového zákroku lékařů českobudějovické nemocnice a okamžité operace, nepovedený doskok by pravděpodobně nepřežil.

„Nedoskočení, náraz na hranu střechy či pád do hlubiny jsou život ohrožující rizika, která mladí nedoceňují či si je vůbec nepřipouští. Rodiče dětí by se jednoznačně měli aktivně zajímat o to, co, kde a s kým jejich děti ve volném čase dělají,“ upozorňuje v souvislosti s novou zábavou zástupce přednosty dětské kliniky českobudějovické nemocnice Jiří Klíma.

S dětskými úrazy mají on i jeho kolegové nyní víc práce než doposud. S nástupem letního počasí stoupá i aktivita dětí a nemusí být zrovna z kategorie lumpáren. „Převážná většina těchto úrazů vzniká při pádu z kola, kolečkových bruslí, případně u menších dětí z různých prolézaček a houpaček,“ vypočítává ty nejčastější případy.

Takové nehody končí podle Klímy nezřídka zlomeninami předloktí, velmi nebezpečnými zlomeninami lokte a úrazy hlavy. „Není pochyb o tom, že řadě závažných poranění hlavy by zabránily ochranné přílby. A to jak u cyklistů, tak i bruslařů. Děti by neměly zapomínat ani na správné upevnění přilby, která při pádu musí na hlavě dobře držet,“ zdůrazňuje.

„Řada úrazů je k nám přivážena i z organizovaného sportu. Častá jsou například poranění mladých fotbalistů. Během letošního jara registrujeme již několik závažných zlomenin jak dolních, tak horních končetin při sportu,“ konstatuje Klíma.

Smutná bilance

Soudě podle dosavadního spektra malých pacientů, letošek se co do úrazů zřejmě nebude příliš lišit od loňského roku. Během toho na dětské klinice leželo 871 dětí se závažným úrazem, přibližně třetina se léčila z úrazu hlavy.

Také proto by rodiny, školy, ani ostatní zainteresovaní neměli podceňovat prevenci, propagovat ochranné pomůcky a upozorňovat na rizikové chování dětí. „Na prevenci úrazů nezapomínáme při besedách ve školkách, školách, ale také v nemocnici, kde s dětmi na toto téma hovoříme. Každý rok před prázdninami upozorňujeme nejen rodiče, aby na ně dohlédli. Měli by dbát například na to, aby si děti nehrály na stavbách, v opuštěných budovách nebo v jejich blízkosti,“ poukazuje na další riziko mluvčí městské policie Kateřina Schusterová.