Odpolední program na místním fotbalovém hřišti byl plný hudby a tance. Došlo také na ukázky požárního útoku dětí, přítomní si mohli prohlédnout hasičskou techniku. Nechyběla letní diskotéka s předtančením, opékání špekáčků a také pěnová show.

Akci uspořádala místní komise pro mládež a kulturu ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Horní Stropnice.