Až se za pár dní potká papež Benedikt XVI. s desítkami tisíc Čechů a Moraváků, budou u toho také malí poutníci z jižních Čech.

„Na papežskou návštěvu se připravovaly děti z českobudějovické diecéze už od června,“ prozrazuje Alena Urbanová z Diecézního katechetického střediska na českobudějovickém biskupství.

Pracovníci střediska pro ně připravili třídílný program, jehož úkoly pak děti postupně během uplynulých sta dní plnily.

Kdepak se narodil?

V českobudějovické diecézi, která zaujímá přibližně plochu kraje, ale zasahuje přitom okrajově i do krajů sousedních, se do akce zapojilo celkem 110 katechetů čili učitelů náboženství a etiky.

„Katecheti učí náboženství více než 3500 dětí,“ pokračuje Alena Urbanová.

Příprava na návštěvu Benedikta XVI. začala ještě před prázdninami. V první části třídílného projektu hledaly děti odpovědi na otázku, jaká osobnost Českou republiku navštíví a co tahle návštěva pro lidi znamená. Organizátoři chtěli rozšířit dětské vědomosti o církvi i o poslání papeže a motivovat je k účasti na setkání s ním. „Vyprávěli jsme si například o tom, kde se současný papež narodil, i o jeho předchůdci,“ prozrazuje učitelka náboženství Bohumila Ettlerová, která působí na základní škole a na gymnáziu v Třeboni.

Obrázky na cestu

Druhá část přípravy probíhala během července a srpna. Děti, které přišly na nedělní mši do kostela, hledaly odpovědi na nejrůznější rébusy a hádanky. Ty se týkaly Benedikta XVI. i jeho předchůdce Jana Pavla II.

„Například zjišťovaly, kolikrát byl v naší zemi Jan Pavel II.,“ pokračuje dál Bohumila Ettlerová.

Závěrečná část byla zaměřena na přípravu materiálů na cestu za papežem.

„Všechny děti, které se spolu s rodiči nebo prarodiči nebo katechety vypraví na mši svatou s papežem do Staré Boleslavi, dostaly obrázek papeže,“ vysvětluje Alena Urbanová.

„Na druhé straně je seznam všech papežů od prvního, kterým byl svatý Petr.“

Vedoucí skupin poutníků dostanou navíc ještě materiál, který obsahuje informace o Palladiu nebo o bazilikách v Římě. Budou mít k dispozici text spisovatele Karla Čapka o svatém Václavu nebo text a notový záznam anglické vánoční koledy Dobrý král Václav.

Papež Benedikt XVI. v pondělí 28. září nejprve navštíví ve Staré Boleslavi baziliku sv. Václava. Pak se zúčastní mše svaté u příležitosti Národní svatováclavské pouti. Po ní pronese poselství k mládeži.

„Děti se na návštěvu papeže a na setkání s ním moc těší,“ říká Bohumila Ettlerová.

„Zúčastníme se pondělního programu ve Staré Boleslavi. Pojedeme z Třeboně brzo ráno dvěma autobusy, dětí bude asi dvacet. Nejmenší budou tak ze třetí třídy.“

Na setkání papeže s mládeží se chystají autobusy z celého kraje.

„Do Staré Boleslavi pojedu s žáky druhého stupně základní školy,“ říká Iveta Holá, katechetka z děkanství U Mikuláše v Českých Budějovicích. „Děkanství vypraví několik autobusů.“

Také její žáci se sto dní připravovali na návštěvu Svatého otce.

„Děti program bavil, hlavně doplňovačky,“ usmívá se čtyřiatřicetiletá Iveta Holá.

Svatý otec na netu

Nad otázkou, zda měli i v jiných diecézích takovou podrobnou přípravu dětí, vrtí Alena Urbanová hlavou.

„Materiály jsme měli k dispozici na internetové adrese českobudějovického biskupství, ale nevíme, že by nás někdo napodobil,“ dodává Alena Urbanová z diecézního katechetického střediska.

Co dá dětem návštěva papeže?

Mons. Jiří Paďour, biskup

českobudějovický:

Děti mají svůj vlastní pohled na události kolem nás. Vnímají velmi hluboce některé zážitky, tak, že na ně vzpomínají celý život. Zaznamenat postavu papeže, nástupce sv. Petra, i reakce rodičů, kněží, ale i farnosti – ale třeba i to, že se setká s panem prezidentem a „naším“ panem biskupem, to vše je předivo vnějších dojmů.

Pro ty, kteří se zúčastní liturgie v Brně nebo ve Staré Boleslavi osobně nebo díky televizi – a připojí se modlitbou, to bude nové poznání rozměrů naší víry. V budoucnu na to budou rády a s užitkem vzpomínat. A nezapomeňme, že nám všem – zvlášť dětem – Sv. otec mnohokrát požehná. Bude to požehnané setkání.

Mons. Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický:

Já bych se o děti vůbec nebál. Naopak jsem přesvědčen, že vzhledem k čistotě a nevinnosti dětských srdcí a duší a jejich schopnosti prožívat realitu a přítomný okamžik, mohou mít právě děti ty nejhlubší zážitky a není pochyb, že je přítomnost Svatého otce potěší a povzbudí tak, že se nám dospělým o tom ani nezdá. Já bych se bál jedné věci, aby někdo z nás dospělých svou „dospělostí“ nezkalil dětem čisté dětské prožívání této události. Copak nevíme, že sám Pán Ježíš dal dítě jako příklad a vzor pro nás dospělé. „Nechte maličkých a nebraňte jim… nebudete-li jako děti, do Božího království jistě nevejdete…“

Karel Schwarzenberg, senátor a lesník:

V době, kdy bohužel i děti jsou přehlceny různými zprávami, především televizí, u které často sedí, návštěva Svatého otce snad pomůže tím, že pro tyto děti se objeví církev i v televizi. Tak si uvědomí, že církev není jen místní farář (pokud ještě jdou do kostela), ale něco, co je dáno celému světu.

Zdroj: www.bcb.cz