Dnes tyto informace potvrdila iZoja Guschlová, ze společnosti Foster Bohemia, která je odbornou zkušební laboratoří, jež městu radí v souvislosti s výskytem azbestových vláken v areálu škol.

Rodiče a děti asi v tuto chvíli nejvíce zajímá, kdy se děti vrátí do škol. Jaký tedy bude další postup na májských školách?
Už do konce příštího týdne chce město vypsat výběrové řízení, z kterého vzejde firma, která provede sanaci. My tady budeme samozřejmě od toho, aby tyto práce provedli skuteční odborníci a ne jen někdo, kdo by si chtěl vydělat. Zpracovali jsme proto projekt, který bude základním kamenem pro sanaci. Pak bude nutné, aby krajská hygienická stanice (KHS) povolila zahájení prací, které mohou následně ihned začít. Potrvají maximálně 45 dní. Doufáme, že KHS bude loajální a vydá souhlasné stanovisko, co nejdříve, nicméně lhůta je třicet dní.

O sanaci se už dlouho mluví, ale jak si ji má laik představit? Co se bude ve škole dít?
Zjednodušeně řečeno se v objektech postupně vypere vzduch jako v pračce, a to tlakovým způsobem pomocí odsávacích jednotek přes speciální filtry. Pracovníci vždy hermeticky uzavřou určitou část školy a zde vyčistí knížku po knížce a další předměty, půjdou kus po kusu, po třídě, chodbě až do konce. Na sanaci se bude podílet minimálně šedesát lidí, ale nepřekvapilo by mě, kdyby byl tým vzhledem k rozsahu prací rozšířen až na sto.

Škola pak bude čistá?
Znamená to, že v budově bude nulová přítomnost všech vdechnutelných škodlivých vláken. Ta zátěž ve školách není veliká, limity byly překročeny minimálně. Setkávám se s mnohem větší, tím myslím třeba i tisícinásobně, zátěží azbestových a minerálních vláken v ovzduší. Přesto se nesmí nic podcenit a zároveň je nutné postupovat co nejrychleji, aby se děti mohly vrátit do svých prostor a vše se vrátilo do normálu.

O některé věci asi přijdou?
Například plyšové hračky budeme muset zlikvidovat, ale třeba učebnice a jiné pomůcky naopak zůstanou, ovšem projdou také sanací. Je to tak trochu jako při povodních, to také nelze všechny věci zachránit, ale určitě děti a učitelé své třídy poznají.

Můžete zaručit, že pak už s azbestem ve školách nebudou problémy?
Veškerý zdroj azbestu ve škole odborníci odstraní. V průběhu padesáti a více let už nebude hrozit žádné další nebezpečí, pouze v případě, že by byly některé další stavební materiály označeny v budoucnu za zdraví škodlivé. Nelze vyloučit, že se v budoucnu objeví problémy, ale to by se škodliviny musely do školy dostat z nějakého vnějšího zdroje.

Práce budou hodně náročné?
To v každém případě, a to jak fyzicky, tak i psychicky. Na místě samozřejmě bude odborný dozor a představte si, že na vás při práci stále někdo dohlíží, už to je nepříjemný tlak. Ale to vše je nezbytné.

Můžete říci, kolik město za sanaci zaplatí?
To po mně vůbec nechtějte. Řeknu jediné, bude to v řádech milionů korun.

Pochybil podle vás dodavatel v době oprav a zateplování obou škol?
Pro radnici nyní připravujeme podrobnou analýzu. V tuto chvíli to nemohu potvrdit ani vyvrátit, protože se ještě údaje zpracovávají. První koho informujeme, bude magistrát, předpokládám, že on pak informace předá veřejnosti.