"Děti mají každodenní možnost získávat praktické dovednosti, zkušenosti a návyky v dopravním provozu," řekla ředitelka mateřinky Marie Kopřivová s tím, že samozřejmostí je používání ochranných pomůcek - přileb na kolo a reflexních vest. Nastínila také, že všechny děti se zapojí do celoroční hry, při níž se zaměří každý měsíc na konkrétní dopravní téma.

Děti po silničkách jezdí na nových koloběžkách a odrážedlech, kterých školka zakoupila pro tyto účely patnáct. Na trase na malé účastníky dopravního provozu čekají značky, ale také dřevěný tunel a závory.

Hřiště vyrostlo na zahradě mateřské školy během letních měsíců a náklady na jeho výstavbu činily téměř 450 tisíc korun, z nichž 150 tisíc korun pokryla dotace od Jihočeského kraje.