Ale devítiletým dětem. Ty si mohly zjistit pomocí speciálních testů, jaké sporty jsou pro ně ideální.

Testy a podpisy mistrů

„Výsledky by pak měly dětem a jejich rodičům napovědět, jaký okruh sportovních činností by pro ně měl být nejvhodnější. A to při výběru pravidelných a dlouhodobých sportovních aktivit,“ řekl včera k akci za katedru tělesné výchovy a sportu pedagogické fakulty Radek Vobr.

Test Pohybových předpokladů, jehož je garantem celorepubliková Nadace sportující mládeže, devítiletým žákům také doporučil prostřednictvím základních škol odbor školství, mládeže a tělovýchovy magistrátu města.

„Na závěr děti obdrží informační set, který bude kromě výsledků obsahovat doporučení okruhů sportů pro dané dítě,“ doplnil Vobr. „Ve vyhodnoceném materiálu také bude uveden přehled sportovních tříd v Českých Budějovicích a informace o možnostech sportování v krajském městě.“

Sportuchtiví žáčci, kteří si včera přišli vyzkoušet své schopnosti, si kromě testů užili i malé překvapení.

„Pro školáky jsme nachystali autogramiádu talentovaných blokařů Radka Macha a Ondřeje Pitnera. Oba jsou ze zlatého a mistrovského volejbalového celku VK Jihostroj České Budějovice,“ uzavřel Vobr.