„Přesun dětské pohotovosti ze stávajících prostor v ulici Generála Svobody na naše oddělení znamená další zkvalitnění péče o malé pacienty. Umístění tohoto pracoviště tak umožní okamžitou odbornou péči bez dalších převozů," uvedl primář Dětského oddělení Nemocnice České Budějovice Vladislav Smrčka.