Specializační vzdělávání se podle ředitele DPN Opařany Michala Goetze skládá ze základního kmene, na který navazuje vzdělávání ve vlastním specializovaném výcviku. „Ve vzdělávání lékařů v současnosti existuje jednostupňový systém přípravy k atestační zkoušce, jehož součástí je absolvování tzv. společného (základního) kmene, a poté následuje specializační vzdělávání v rámci každého oboru. Absolvováním lékařské fakulty získává lékař pouze odbornou způsobilost k výkonu povolání. Aby mohl zcela samostatně vykonávat povolání, musí získat specializovanou způsobilost (atestaci)," vysvětlil.

Absolvování základního kmene trvá 30 měsíců po škole a je zakončeno zkouškou. "Průběh vzdělávání lékařů po promoci, specializačního vzdělávání, zajišťuje akreditované zařízení. Díky našim akreditacím pro vzdělávání a zaměstnaným atestovaným dětským psychiatrům, kteří jsou zároveň školiteli, přivádíme do personálně silně oslabeného oboru nové lékaře a psychology," zmínil s tím, že proto je na nový tým DPN právem hrdý.

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany.
Dětská psychiatrická nemocnice Opařany přijala první uprchlíky z Ukrajiny

Vše záleží na zřizovateli

Zda budou moci dětští specialisté moci pokračovat v rozběhnuté práci, závisí dále na ministerstvu zdravotnictví a jeho podpoře. "Kritický personální stav dětské psychiatrie se nikdy nezlepší, pokud jednotlivá pracoviště dětské psychiatrie nebudou moci plně využívat svou školitelskou kapacitu. Jinými slovy, pokud nebudou moci přijímat tolik mladých lékařů a psychologů, kolik dovolí počet školitelských míst, aniž by to zdravotnická zařízení ekonomicky zruinovalo," dodal dále dětský psychiatr a ředitel DPN Opařany.

To podle něj nebude možné bez finančních dotací ze strany zřizovatelů, tedy ministerstva a krajů. "Existuje totiž i rozpor, který dosud ministerstvo neřeší. Tím je diskrepance mezi reálnou potřebou personálu na pedopsychiatrických lůžkových oddělení provádějících tzv. „skrytou akutní“ péči a nastavením úhrady za ošetřovací den, jenž je kalkulována s ohledem na personální standardy definované ve vyhlášce. Ty jsou ovšem zcela nedostatečné," zhodnotil.

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany.
Psychiatrická nemocnice v Opařanech sehnala ukrajinským dětem léky za 13 milionů

Podle vyhlášky by měla DPN v Opařanech mít například atestovaného dětského psychiatra jen na 0,3 úvazku a klinického psychologa na 0,2 úvazku. "To je naprosto absurdní, a nechci si ani představit, jak by taková péče vypadala. Navíc by to neumožňovalo školení mladých lékařů," kostatoval. Připomněl také, že 47 procent pedopsychiatrů (z 86) je starších 65 let a klinických psychologů je v republice třetina doporučeného počtu dle Světové zdravotnické organizace (WHO).

DPN Opařany disponuje rozsáhlým portfoliem akreditací, čímž přispívá do personálně oslabeného systému péče o dětské duševní zdraví. Je oprávněna školit v Dětské a dorostové psychiatrii, a to v rámci celého vzdělávacího programu oboru dětská a dorostová psychiatrie, dále má akreditace k uskutečňování celého vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání Psycholog ve zdravotnictví – Klinická psychologie. V oboru Ošetřovatelská péče má DPN oprávnění k uskutečňování praktické části OM 2 specializačního vzdělávacího programu Ošetřovatelská péče v pediatrii a k uskutečňování praktické části OM 2, OM 4 vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání „Dětská sestra – Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii“.

Nutná rekonstrukce

Management nemocnice v současnosti plánuje rekonstrukci budov tak, aby jednotlivé stanice odpovídaly standardům pediatrických zařízení, tedy vhodných pro moderní a bezpečnou hospitalizaci dětských psychiatrických pacientů. "Jedná se o vybudování dvou až třílůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením, společenských a terapeutických místností pro pacienty, zavedení klimatizace a zároveň modernizaci a rozšíření bezpečnostních prvků budovy," upřesnila mluvčí DPN Jana Sosna Voňavková. Odhad celkových nákladů na rekonstrukci je 150 milionů korun.

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany.
Dětská psychiatrická nemocnice Opařany získala renomovaného psychologa

Nemocnice hodlá podle Jany Sosny Voňavkové jednat s ministerstvem zdravotnictví o přípravě tohoto projektu. "Pokud však zřizovatel nemocnici nepodpoří, jak bylo přislíbeno koncem loňského roku, znamená to uzavření nemocnice, ztrátu akreditací pro vzdělávání i ztrátu školících míst a další oslabení oboru dětské a dorostové psychiatrie a psychologie," podotkla.

Vzhledem k narůstajícímu počtu sebevražedného jednání a zvyšující se poptávce po lůžkové péči, kdy mnoho pacientů v republice čeká na pediatriích na volné místo na oddělení dětské psychiatrie, by podle vedení nemocnice uzavření opařanského zařízení znamenalo kolaps pedopsychiatrické lůžkové péče nejen v Jihočeském kraji.