„V současné době máme nahlášeno celkem 283 táborů, kde se bude rekreovat téměř třicet tři tisíce dětí, další nahlášené akce ještě očekáváme,“ uvedla ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Marie Nosková.

Za první dva týdny zatím zrealizovali hygienici 45 kontrol, většinou bez závad. Nebyly dosud podány žádné podněty na konání letní dětské rekreace a byla uložena jediná bloková pouta ve výši tisíce korun za nedostatky ve zdravotnické dokumentaci.

Ilustrační foto
Voda ke koupání je na Lipně a v rybníku Hejtman velmi dobrá, Orlík si pohoršil

„Na dvou zotavovacích akcích neodpovídala normě pitná voda a organizátoři museli zajistit náhradní zásobován pitnou vodou, v jednom případě jsme organizátorovi nedoporučili konání zotavovací akce, protože akce se koná na veřejném tábořišti a není zde možné dodržet hygienicko-protiepidemická doporučení Ministerstva zdravotnictví, jinak je dosavadní průběh klidný a je vidět, že pořádající osoby se snaží aktuální doporučení dodržovat,“ doplnila Marie Nosková.