A jejich Dětský den myslivosti, jehož partnerem byla jako už tradičně Jaderná elektrárna Temelín Skupiny ČEZ, měl obrovský úspěch.

„Dětský den uspořádali naši myslivci pošesté v řadě a znovu se potvrdilo, že jde o atraktivní akci, kterou hojně navštěvují nejen místní, ale i obyvatelé sousedních obcí. Dobrá spolupráce obce s myslivci a temelínskou elektrárnou, v tomto případě v rámci programu Oranžového roku, pokračuje a přináší své ovoce,“ konstatoval starosta Dívčic Miroslav Stulík.

V malém přírodním areálu s klubovnou, venkovním posezením a rybníkem na okraji Zbudova děti střílely ze vzduchovek, poznávaly stromy, zvěř a ryby. Kdo chtěl, rybařil. Do celé řady aktivit se spolu s dětmi zapojovali i rodiče. Velmi přitažlivou činností bylo například opékání buřtů na bezpečném zděném ohništi. Příjemnou dopolední atmosféru ve Zbudově pak dokonale podtrhlo skvělé počasí. Celkový počet návštěvníků, tedy dětí i dospělých, se pohyboval okolo dvou stovek.

„Zájem veřejnosti nás těší, ale i motivuje k další práci, jejímž cílem je mimo jiné přiblížit místním obyvatelům, v prvé řadě pak těm nejmenším, přírodu, v níž žijí,“ uvedl v této souvislosti předseda Mysliveckého spolku Blata Dívčice Pavel Ježek a připomněl, že na venkov se v posledních letech přistěhovalo hodně mladých rodin z měst a jejich povědomí o myslivosti je minimální nebo téměř žádné. Osvěta v této oblasti je tedy potřebnější, než kdy jindy.

„Myslivci jsou často chápáni chybně jen jako lovci se zbraní v ruce, kteří střílejí po všem, co se pohne. My se proto snažíme znovu a znovu ukazovat, že hlavním obsahem naší činnosti je především péče o přírodu a v ní žijící zvěř,“ zdůraznil Pavel Ježek.

Vrcholem programu, který uchvátil všechny účastníky zbudovského dne myslivosti bez ohledu na věk i pohlaví, byly ukázky práce s dravými ptáky a jejich technikou lovu, doplněné odborným výkladem známého sokolníka Miloslava Vondrušky ze Zborova u Ledenic. K vidění byla například sova pálená, výr velký či vzácná káně bělochvostá s rozpětím křídel přesahujícím i jeden a půl metru. Dospělí zájemci si mohli také vyzkoušet přistání výra velkého na vlastní ruce, což mnozí využili.

Petr Pokorný