Výtěžek 39 685 korun ze vstupného půjde na revitalizaci dětského letního tábora pro děti se spinální muskulární atrofií. Ten organizuje i pořadatelka akce Helena Kočová, která má sama čtrnáctiletou dceru trpící touto chorobou.

S legem, které děti braly z obří krabice, si hrál také Pepíček Jehlík. „To je jeskyně,“ prozradil o svém díle. Přijel s rodiči, kteří se o akci doslechli náhodou. „Dáváme si s kolegy v práci tipy na dětské dny,“ říká jeho matka Michaela. Své legovýrobky si děti mohly i odnést domů.

Velkou atrakcí byl papoušek ara Klára. „Už jedenáct let dělá kontaktní zooterapii jako jediná v Evropě,“ představuje ji její chovatelka a průkopnice ornitoterapie Romana Bočková. Děti se s Klárou fotily jako sedmiletá Terezka Malá. „Ten byl ale těžkej,“ směje se holčička.

Ve stínu malovala ústy kočku akvarelem ochrnutá pusopiska Bára Sedláčková s kamarádkou Anetou. U stánku s mýdly seděla na vozíčku Eva Lásková. „Vyrábíme je doma s mamkou,“ usmívá se nad vystaveným zbožím holčička.