Už v roce 1886 začaly v Týně nad Vltavou snahy o založení vlastní sokolské jednoty. Samotné založení jednoty však přišlo až v roce 1891. Zpočátku sokolové cvičili v sále U Chrášťanských, nářadí si pak Týnští vypůjčili od táborské jednoty. Už v roce 1909 vznikl i Odbor pro stavbu sokolovny, snahy o postavení vlastní tělocvičny však přerušila první světová válka. Sokolovnu se v Týně nad Vltavou podařilo skutečně vybudovat po válce.

Sokolovna v Týně nad Vltavou v době dokončení.

V roce 1924 získala Tělocvičná jednota Týn nad Vltavou pozemek, na kterém o rok později skutečně vyrostla sokolovna. Autorem stavby se stal týnský architekt a stavitel Jaroslav Dušek se svým synem Janem. V neděli 24. května 1925 byl slavnostně položen základní kámen. Stavba budovy byla dokončena opravdu v rekordním čase, 27. října zahájila provoz restaurace, 28. října tělocvična a 28. listopadu sál a divadlo. Slavnostní otevření se konalo 29. listopadu 1925. V té době měla týnská jednota 241 členů.

V dalších letech se pak týnští Sokolové věnovali přípravám na VIII. všesokolský slet, ale i organizaci různých okrskových sletů a podobně. V roce 1929 v jednotě vznikl loutkový sbor. Sokolové se starali i o své letní cvičiště.

V roce 1941 se ale zastavila činnost Sokola také v Týně nad Vltavou. Majetek jednoty zabavily úřady. Po válce se ještě podařilo jednotu obnovit, ale na počátku padesátých let tělocvičná jednota v Týně nad Vltavou definitivně zanikla.

Po více než osmi desetiletích, 22. srpna 2006, přistoupilo město k rozsáhlé rekonstrukci budovy sokolovny. Autorem návrhu přestavby je architekt Jiří Kobera, náklady dosáhly částky 133 milionů 720 tisíc korun. Rekonstrukce skončila 30. června 2009. V sokolovně dnes funguje kino, objekt se využívá pro různé kulturní akce. Zachovány zůstaly ale i některé prostory pro cvičení, které dnes využívají sportovní oddíly.

Týnští sokolové nejen cvičili.

Devadesáté výročí otevření sokolovny připomenou Týnští sérií stylových akcí. Ředitelka Městského centra kultury a vzdělávání v Týně nad Vltavou (MCKV) Gabriela Dušková naznačila, že v duchu 20. let minulého století by se mohl nést například závěrečný ples tanečního kurzu pro dospělé. „Určitě přichystáme retro výzdobu a také přehlídku dobových kostýmů," prozradila Gabriela Dušková. „Připravíme rovněž výstavu historických fotografií a projektů a zájemce v rámci dnů otevřených dveří pozveme i do těch částí budovy, které zatím neměli možnost spatřit. Například pod střechu sokolovny," naznačila. Historii vltavotýnské sokolovny poznají také děti, a to prostřednictvím tvůrčích programů. „Mám takovou představu, že by si nejmenší návštěvníci mohli například vyrobit malou maketu budovy anebo znak sokolovny. Konkrétně se ještě musím domluvit s pracovníky místního domu dětí a mládeže i s představiteli dalších spolků. Byla bych ráda, kdyby oslavy výročí sokolovny vzali za své všichni Týňáci," dodala Gabriela Dušková.