Českobudějovická diecéze, v jejímž čele stojí světící biskup Jiří Paďour s pomocným biskupem Pavlem Posádem, si před několika dny připomněla 225 let od svého založení.

„Významné výročí jsme oslavili 20. září v naší katedrále svatého Mikuláše při mši svaté,“ říká Jiří Paďour.
„Diecéze vznikla během reforem Josefa II. Byla zřízena bulou papeže Pia VI. „cunctis ubique“. Potvrdila císařovo jmenování olomouckého kanovníka Jana Prokopa hraběte Schaaffgotscheho prvním biskupem nové diecéze.“

Katedrálou se stal farní kostel svatého Mikuláše, zároveň byla zřízena katedrální kapitula.
„Na Nový rok 1786 oznamuje biskup pastýřským listem kněžím a věřícím kraje budějovického, táborského, prácheňského a klatovského, že tímto dnem vchází v platnost zakládací bula a vzniká Biskupství českobudějovické,“ pokračuje v připomínce historie biskup Jiří Paďour.

Vyhnaní farníci
„Ve dvousetleté historii se na zdejším území střídá několikrát politická scéna. Nejdramatičtější je druhá světová válka a doba po ní. Z německy osídleného území bylo vyhnáno mnoho lidí. Z jižní části diecéze se stalo socialistické pohraničí od Nové Bystřice až po Železnou Rudu v délce 220 kilometrů.“
Z této doby zůstaly v pohraničí opuštěné hřbitovy a prázdné kostely, které se v následujících letech jenom pomalu naplňovaly zejména těmi, kteří přišli osidlovat oblasti zbožných německy mluvících starousedlíků.

Některé šumavské kostely blízko hranic, například na Knížecích Pláních nedaleko Kvildy, byly v 50. letech zničeny armádou. Ve vojenském prostoru v Boleticích kostel zůstal, Boletickou Madonu lidé obdivují v Alšově Jihočeské galerii na Hluboké.
V roce 1993 při vzniku plzeňské diecéze byl oddělen od budějovické diecéze vikariát domažlický, část nepomuckého a polovina klatovského.
„Z naší historie je nejvíc znám biskup Valerián Jirsík, z poslední doby biskup Josef Hlouch, kardinál Miloslav Vlk a biskup Antonín Liška. Já jsem v pořadí dvanáctým biskupem,“ doplňuje Jiří Paďour, kterému vypomáhá pomocný biskup Pavel Posád. Bývalý generální vikář Jan Baxant se stal před dvěma lety biskupem litoměřickým, odkud právě Pavel Posád před několika lety do jižní diecéze přišel.

Poloviční Izrael
Jiří Paďour pokračuje, že Českobudějovická diecéze je plochou největší v republice, má 12 tisíc kilometrů čtverečních, což je více než půlka Izraele.
„V diecézi žije 700 000 obyvatel, z nichž se polovina hlásí ke křesťanství. Asi 23 000 věřících chodí pravidelně na bohoslužby. V současné době je v terénu 108 kněží, z toho 35 řeholníků, 10 kněží z Polska a 20 důchodců. Dalších 20 kněží je v penzi mimo službu. V sedmi mužských a sedmi ženských řeholních společenstvích žije asi 150 osob. Máme tři mateřské školky, jednu školu základní, Biskupské gymnázium pro 500 studentů a Teologickou fakultu, kde je 900 studentů. V pražském semináři se připravuje šest kandidátů kněžství, jeden je v konviktu v Olomouci. Jeden kněz v Římě studuje na doktorandském úkolu,“ doplňuje výčet Jiří Paďour.
V pastoraci pomáhá katechetické centrum, centrum pro mládež a centrum pro rodinu.

Dva svatí Janové
„V naší diecézi působí celkem 38 charitních středisek, která poskytují službu 6113 klientům. Zvláštní místo mají tři domy pokojného stáří a kněžský dům pro kněze na odpočinku,“ připomíná charitní tvář církve Jiří Paďour. Diecézní charitu České Budějovice založil biskup Antonín Liška v roce 1991.
„Našimi slavnými rodáky jsou svatý Jan Nepomucký a v Prachaticích narozený Jan Nepomuk Neumann, od jehož úmrtí letos uplynulo 150 let. V roce 2011 oslavíme 200 let jeho narození,“ dodal Jiří Paďour. Světcovo jméno nese i jediný hospic v kraji – Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích.

Víte, že…
… v českobudějovické diecézi je celkem 361 farností?
… v diecézi najdete 511 kostelů a kaplí?
… ochránci diecéze jsou biskup svatý Mikuláš a kněz a mučedník svatý Jan Nepomucký?
… biskupské heslo Jiřího Paďoura zní Pán Bůj je veliký?
… biskupské heslo Pavla Posáda zní Zajeď na hlubinu?
zdroj: www.bcb.cz