„Vydání jsou zarchivována v gmundenské redakci, jen výtisky z nacistického období zachovány nebyly,“ píší OÖN. Po zániku novin zůstal archiv v majetku tiskového klubu, který titul kdysi vydával. Nyní budou z rozhodnutí města výtisky zpřístupněny veřejnosti. „Všechny stránky budou nascannovány a archivovány v digitální podobě,“ píše linecký deník.

Během tří let bude takto převedeno 57 230 vydání s celkem 199 680 stránkami. „Noviny přitom nebudou jen zkopírovány, ale pomocí speciálního programu také textově zpracovány, takže v novinách bude možné nejen listovat, ale také cíleně hledat hesla,“ uvádějí OÖN.
Výstup nechce město umisťovat na internet, ale zpřístupnit jej veřejnosti v městském centru. Za menší poplatek si zájemci budou moci nechat stránky i zkopírovat. Scannování začali Gmundenští s ročníky 1951 až 1966, protože očekávají, že řada lidí si možná přijde nechat zkopírovat noviny z týdne jejich narození, poznamenává list.

Proti bandám zlodějů

Do 268 lineckých domácností se loni vloupali zloději. „Většinou jde o organizované bandy z východní Evropy, které v rychlých sériích udeří a ujedou po dálnicích,“ napsal deník OÖN a citoval lineckého ředitele policie Waltera Widholma: „Pachatelé jsou profesionálové a velmi mobilní.“ 13,5 procenta vloupání se v hlavním městě Horních Rakous podařilo objasnit. Jen minimum vloupání bylo zaznamenáno ve Steyru. „Město je relativně odříznuto od dopravních cest. Myslíme si, že chybějící únikové cesty zloděje odrazují,“ říká Widholm.

List zdůrazňuje, že pokud se podaří bandu zlodějů obvinit, stane se tak díky kooperaci se sousedními státy. „Přes jazykovou bariéru například spolupráce s českou policií funguje mimořádně dobře,“ cituje deník Widholma.

Mladé nebaví politika

84 procent 14–18letých občanů Lince se o politiku nezajímá vůbec nebo jen málo. „I ze 17–18letých, kteří už mají volební právo, politické dění ve městě vůbec nezajímá 31 procent,“ píší OÖN. Mladí lidovci se proto snaží mládež ke komunální politice přitáhnout. Aktuálně zaslali 20 000 mladistvých leták vyzývající je k vyjádření po internetu na noční tramvajový spoj a veřejnou dopravu ve městě vůbec.

Živo kolem Dunaje

Úsek od Aschachu – Feldkirchenu do Lince je nejfrekventovanější hornorakouskou částí podunajské cyklistické stezky. Loni tudy projelo 148 463 kolařů.
Podunajské spolkové země se nyní snaží tento prostor rozvinutější kooperací a cílenějším marketingem ještě dále „zvýnosnit“, uvedl deník OÖN a cituje rakouského ministra hospodářství Reinholda Mitterlehnera ze setkání dotčených zemí ve Vídni, že cílem je vyvolat novou podunajskou euforii cyklistické a pěší turistiky.

List poznamenává, že loni byla na stezce instalována stálá počítadla projíždějících a 2400 turistů v anketě dotazováno na přání a názory. Na trase mezi Pasovem a Vídní loni projelo 437 000 cyklistů. Jejich túry byly průměrně 6,9 dne. Víc než polovina turistů přenocovala v Linci a ve Vídni. Hosté podnikající vícedenní túry vydali denně průměrně 73 eur, denní výletníci 25 eur. K jejich obsluze jen loni přibylo 20 nových restů. Denní obrat činil 71,8 milionu eur.
„Šanci získat další turisty do regionu představuje mimo jiné také nový dunajský chodník, nabízející celkem 450 kilometrů vycházkových tras podél Dunaje,“ připomínají OÖN. Na nich má být letos zřízeno 27 dalších stanic se službami.