Zejména kvůli dětem připravuje spolek umístění dvou osvětlených výstražných tabulí „Pozor chodci" 
na sloupy veřejného osvětlení při vjezdu do  Svaté Trojice. Osvětlené tabule by měly doplnit dopravní značky, které už zde instalovalo město 
a zlepšit tak bezpečnost provozu za šera či mlhy.

Na nákup zařízení už přislíbila dotaci ve výši 27 525 korun Nadace ČEZ. Instalace tabulí se ale musí stihnout do konce letošního roku 2014.