Počet odsávaček nyní plně pokrývá potřeby oddělení, což v tuzemsku dosud není zcela běžné. Takzvaných dvoufázových odsávaček mělo dříve oddělení k dispozici osm, deset nyní přikoupilo, takže disponuje 18 kusy. Ty plní velmi důležitou roli.

„Současný trend podávání čerstvého mateřského mléka bez jakékoli úpravy se nám daří zajišťovat mimo jiné právě i díky vybavenosti pracoviště dostatečným počtem dvoufázových odsávaček," zdůrazňuje primář neonatologického oddělení Milan Hanzl.

„Velmi malé děti jednoduše nepřiložíte k prsu. Mléko jim proto podáváme pomocí sondy zavedené do žaludku. Použití odsávačky znamená vysoký komfort pro matku. Přístroj nahradí sání dítěte, simuluje přirozený způsob kojení a je tak schopen udržet tvorbu mléka a hlavně ji nastartovat tak rychle, aby dítě mělo mlezivo od prvních hodin po porodu," vysvětluje význam odsávaček.

Právě včasné zahájení laktace u matek novorozenců je pro úspěch takové péče klíčové.  „Tvorbu mateřského mléka je potřeba podporovat stimulací mléčné žlázy a v tomto ohledu hrají zdánlivě nevýznamné přístroje, jako jsou odsávačky, důležitou roli," zmiňuje MUDr. Milan Hanzl. Přístroje věrně napodobují sání kojence ve dvou fázích, čímž jsou nejen vysoce účinné, ale současně také mimořádně šetrné k prsům rodiček.

„O významu mateřského mléka pro budoucí vývoj dítěte už dnes nikdo nepochybuje. Čerstvé mateřské mléko má díky svému složení zásadní vliv na růst a vývoj dítěte, včetně stránky neurologické a duševní, a v neposlední řadě příznivě ovlivňuje vývoj imunity. Ačkoli se snažíme v maximální možné míře využít pro výživu předčasně narozených dětí vlastní čerstvé mléko od vlastní maminky, ne vždy je to možné. Pak přichází na řadu mléko z banky mateřského mléka," poznamenal primář Milan Hanzl.

Lékaři a sestry neonatologického oddělení dnes mimo jiné běžně pečují o těžce nebo extrémně nezralé děti s porodní váhou nižší než 1500, často i 1000 gramů. Nejen těmto novorozencům, ale také nově narozeným dětem, jejichž matky nemají z různých důvodů dostatek vlastního mléka, slouží v rámci oddělení tato banka, která je jedním ze šesti podobných pracovišť v republice.